Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces slēgšanu.
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-12-10 10:28:26
Versijas komentārs
Teksts
Akciju sabiedrības " KURZEMES ATSLĒGA 1” (reģ.Nr. 40003044007) paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces slēgšanu.
 
Sapulces norises laiks: 2007.gada 8.decembris
Sapulces vieta: Kurzemes iela 1, Aizpute
Sapulcē pieņemtie lēmumi:
  1. Par revidentu ievēlēta SIA "Zvērinātu revidentu firma Kapitāls" (atbildīgā zvērinātā revidente Marija Jansone,sertifikāts Nr.25).
  2. Par 2007.gada pārskata auditu revidentam noteikts atalgojums Ls 1180,- (t.sk.PVN 18 % apmērā).
  3. Akciju sabiedrības Statūtu 3.1.apakšpunkts apstiprināts jaunā redakcijā:
    "Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai pārējie valdes locekļi kopā."

    Statūtu 3.punkts papildināts ar 2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Valdes locekļu pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz akciju sabiedrību noteikti Valdes reglamentā. Valdes reglamentu apstiprina Padome."

    Valdes reglaments valdei jāizstrādā līdz 2008.gada 1.februārim.
 Valde
Pielikumi