Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu
Emitents Protezēšanas un ortopēdijas centrs, AS
Veids Būtiski notikumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-12-04 11:28:49
Versijas komentārs
Teksts Šī gada 4.decembrī laikrakstā „Latvijas vēstnesis” publicēta informācija par akciju sabiedrības „Protezēšanas un ortopēdijas centrs” galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu sekojošā redakcijā:

Informācija par AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs", reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 05.jūlijā, ierakstīta LR Komercreģistrā 2004.gada 10.maijā ar reģistrācijas numuru 40003012251, juridiskā adrese: Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009, tālruņa numurs: 67845798, fakss 67295907, e-pasta adrese: poc@latnet.lv (turpmāk - Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Ainārs Baumanis, personas kods: 210560-10906, dzīvesvieta: Tilta iela 6-15, Rīga, LV-1005 (turpmāk - Piedāvātājs), kurš kopumā tiešā un netiešā veidā ir ieguvis balsstiesības, kas izriet no 807 346 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 97,20% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita, tajā skaitā:

1) tiešā veidā Piedāvātājam pieder 290 785 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 35,01% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita;

2) netiešā veidā, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 8.panta 8.daļai, Piedāvātājs ir tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, kas izriet no Mārcim Krūmiņam, pers. kods 120451-12750, piederošajām 322 421 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 38,82% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

3) netiešā veidā, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 8.panta 8.daļai, Piedāvātājs ir tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, kas izriet no Ērikam Kumerdankam, pers. kods 130264-11223, piederošajām 194 140 Mērķa sabiedrības akcijām, kas veido 23.37% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

3. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 0,78 LVL (septiņdesmit astoņi santīmi), kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmo daļu.

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

5. Vieta un laiks, kur un kad iespējams iepazīties ar akciju atpirkšanas prospektu

Ar Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu varēs iepazīties AS "Rīgas Fondu birža" mājas lapā: www.rfb.lv, kā arī AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" telpās, Pērnavas ielā 62, Rīgā, tālruņa numurs 67845798, e-pasts: poc@latnet.lv.

 Akciju sabiedrības valde

Pielikumi