Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Investīcijas zaļās elektroenerģijas ražošanā
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-07-09 09:00:10
Versijas komentārs
Teksts

Šodien Dienas Biznesā publicēta AS "Latvenergo" valdes locekles, attīstības direktores Ilvijas Boreiko intervija par Latvenergo koncerna investīciju plāniem zaļās elektroenerģijas ražošanā. Būtiskākais izvilkums par plānotajiem investīciju apjomiem un finansējuma avotiem ir zemāk.

Investīciju apjomi

Koncerna 2024.gada investīciju plāns paredz kapitālieguldījumus 460 milj. eiro apmērā. Ieguldījumi galvenokārt tiek īstenoti trīs lielos blokos. Pirmais bloks ir kapitālieguldījumi sadales tīklos – kopējais apjoms ap 150 milj. eiro.

Otrais ieguldījumu bloks ir esošo elektroenerģijas ražošanas aktīvu - HES un TEC - uzturēšana, pilnveide un rekonstrukcija. Kopējais kapitālieguldījumu apjoms esošo aktīvu uzturēšanai un rekonstrukcijai ir ap 70 milj. eiro. Lielākais no projektiem ir Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projekta turpināšana, rekonstruējot pēdējos 3 nerekonstruētos (no kopumā 23 hidroagregātiem) hidroagregātus. Otrs nozīmīgākais projekts ir Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve. Projektu plānots īstenot līdz 2030.gadam. Šīs ieceres precīzas kopējās izmaksas būs iespējams noteikt pēc būvprojekta izstrādes un visu nepieciešamo būvdarbu iepirkumu veikšanas

Trešais lielais investīciju bloks ir kapitālieguldījumi atjaunīgās enerģijas no saules un vēja projektos. Kopējais plānotais kapitālieguldījumu apjoms 2024.gadā ap 200 miljoni eiro. Lielākie projekti 2024.gadā tiek īstenoti Latvijā un Lietuvā. Pašlaik Lietuvā dažādās attīstības stadijās ir 7 saules parku projekti, bet ekspluatācijā nodoti ir jau seši. Kopējā Latvenergo saules elektrostaciju jauda dienvidu kaimiņvalstī plānota nedaudz vairāk nekā 300 MW. Kopumā arī Igaunijā tiek plānots īstenot zaļās enerģijas projektus ar kopējo jaudu līdz 400 MW. Latvijā pašlaik izbūvē ir 13 saules parki ar kopējo jaudu 108 MW, no kuriem ekspluatācijā 2024.gadā plānots nodot 12.

Finansējuma avoti

Iecerētajām investīcijām ir trīs naudas avoti — pamatdarbības naudas plūsma; aizņēmumi no kredītiestādēm un investīciju bankām, kā arī obligāciju emitēšana. Tā kā SIA "Latvijas vēja parki" iecerētā projekta izveidei plānotais investīciju apjoms pārsniedz vienu miljardu eiro, prognozējam, ka būs jāizmanto finanšu piesaiste starptautiskos kapitāla tirgos, tostarp emitējot starptautiskās obligācijas.

 

Papildu informācija:
Inese Vilciņa
Investoru attiecību un ilgtspējas vadītāja
Tālrunis: +371 29 110 880
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi