Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze” ir saņēmusi Latvijas Bankas paziņojumu "Par akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus"
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-07-01 12:00:17
Versijas komentārs
Teksts

AS “Latvijas Gāze” ir saņēmusi Latvijas Bankas paziņojumu:

"Par akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus"

27.06.2024.  Latvijas Banka ir saņēmusi akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, atbilstoši Akciju atpirkšanas likuma 14. panta pirmajai daļai.

 

  1. Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tīmekļvietnes adrese: Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (reģistrācijas Nr. 40003000642, juridiskā adrese – Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija, tīmekļvietnes adrese: https://lg.lv/).

 

  1. Informācija par piedāvātāju:

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (reģistrācijas Nr. 40003000642, juridiskā adrese – Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija).

 

  1. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 35 EUR.

 

  1. Piedāvājuma termiņš: 14 dienas, skaitot no prospekta publicēšanas akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" tīmekļvietnē.

 

Latvijas Banka lēmumu par atļauju vai atteikumu izteikt piedāvājumu pieņems 10 darbdienu laikā un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma pieņemšanas par to informēs piedāvātāju. Savukārt, ja Latvijas Bankai iesniegtā informācija neatbildīs likuma prasībām, tā piedāvātājam rakstveidā darīs zināmus konstatētos trūkumus”

 

AS “Latvijas Gāze” Valde

Par AS “Latvijas Gāze” 
AS “Latvijas Gāze” ir dibināta 1991. gadā un ir vienanoBaltijas enerģētikas nozares līderiem, kas nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Mājsaimniecību segmentā AS Latvijas Gāze ir lielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā. Uzņēmuma akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga biržā kopš 1999. gada 15. februāra, apliecinot augstos standartus attiecībā uz caurspīdīgu pārvaldību, atbildību un rūpēm pret saviem klientiem, investoriem un sabiedrību kopumā.

Papildus informācija:
Sandra Joksta
investor.relations@lg.lv
tel. + 371 67 374 369

Pielikumi