Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par padomes un valdes sastāvu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-06-26 09:40:58
Versijas komentārs
Teksts

Atsaucoties uz 2024.gada 25.jūnijā publicēto informāciju par izmaiņām komercreģistrā, ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) valde paziņo, ka šī brīža ieraksti Uzņēmumu reģistra komercreģistrā nav aktuāli un tie neatspoguļo faktisko Sabiedrības padomes un valdes sastāvu. Atbilstoši Komerclikuma 284.panta ceturtās daļas noteikumiem Sabiedrības padomes un valdes sastāvs atbilst 2024.gada 15.maijā un 2024.gada 20.maijā pieņemtajiem lēmumiem, kas ir juridiski spēkā esoši no to pieņemšanas brīža, kur tādejādi atbilstoši gan 2024.gada 17.maijā publicētajai ziņai par 2024.gada 15.maijā ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, gan 2024.gada 24.maijā publicētajai ziņai par izmaiņām padomes sastāvā Sabiedrības padomes sastāvs ir šāds – Irina Meļņika, Einārs Buks, Abiks Elkins, Romāns Asmiņins un Igors Zadoja, savukārt valdes sastāvā atbilstoši 2024.gada 09.aprīļa paziņojumam par izmaiņām valdes sastāvā ir iepriekš norādītie valdes locekļi Jekaterina Meļņika un Maksimiliāns Meļņiks, kā arī ir papildus pieņemts lēmums par Aināra Tropiņa ievēlēšanu par valdes locekli. Sabiedrība norāda, ka komercreģistra ierakstu neatbilstība tiks novērsta tuvākajās dienās.

Saistībā ar Uzņēmumu reģistra 2024.gada 21.jūnija lēmumu par ierakstu, kas pastāvēja pirms Uzņēmumu reģistra 2024.gada 08.aprīļa lēmuma pieņemšanas, atjaunošanu komercreģistrā, Sabiedrība informē, ka ieraksta atjaunošana ir īslaicīga un saistīta ar tehniska rakstura nepilnībām Uzņēmumu reģistrā iesniegtajos dokumentos, kas jāpapildina ar noteiktu informāciju, turklāt Uzņēmumu reģistrs ir noteicis termiņu šīs informācijas iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā. No minētā izriet tas, ka Uzņēmumu reģistrs nav apšaubījis Sabiedrības akcionāru un padomes iepriekš pieņemto lēmumu tiesiskumu, bet pretēji – ir atzinis, ka novēršot neprecizitātes noteiktu dokumentu aizpildīšanā, šie lēmumi ne tikai ir spēkā, bet tie ir reģistrējami un arī tiks reģistrēti komercreģistrā.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi