Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2024. gada pirmā ceturkšņa rezultāti
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-31 16:01:08
Versijas komentārs
Teksts

Šodien, 31. maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024. gada pirmo trīs mēnešu periodu.

Līdzīgi kā pērn, Latvenergo koncerna darbību gada pirmajos trīs mēnešos būtiski ietekmēja Daugavas hidroelektrostaciju darbība. Lai arī tajās izstrādāts par 11 % mazāk elektroenerģijas nekā pagājušā gada sākumā, tomēr arī šogad sasniegts viens no vēsturiski lielākajiem elektroenerģijas apjomiem 3 mēnešu periodā – 1 401 GWh. Samazinoties dabasgāzes cenai, par 52 % vairāk elektroenerģijas saražots AS "Latvenergo" TEC – 911 GWh. Kopumā koncernā saražots par 6 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 2 319 GWh. Tādējādi Latvenergo koncernā ir saražots 41 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma.  

Līdz ar to Latvenergo koncerns ir noturējis eksporta pozīciju arī 2024. gada 3 mēnešu periodā, klientiem pārdodot par 14 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. Nepārtraukti aug Elektrum klientu skaits – elektroenerģijas klientu skaits pieaudzis līdz 853 tūkstošiem, savukārt dabasgāzes klientu skaits dubultojies un ir 54 tūkstoši.

Gan tirdzniecībā, gan jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu izaugsmē īpaši attīstās koncerna eksporta tirgi. Ārpus Latvijas pārdoti 43 % elektroenerģijas, audzis arī klientu skaits līdz 238 tūkstošiem. Lietuvā un Igaunijā jau darbojas pirmie Elektrum  saules enerģijas parki, kā arī Lietuvā tiek būvēts pirmais Latvenergo koncerna vēja enerģijas parks.

Mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un dabasgāzes pieaugums, Elektrum klientu skaita pieaugums, kā arī labāki sadales segmenta rezultāti pozitīvi ietekmēja koncerna finanšu rezultātus. 2024. gada pirmajā 3 mēnešos Latvenergo koncerna EBITDA pieaugusi par 42 % un sasniedz 221,1 miljonu EUR, koncerna ieņēmumi ir 599,3 miljoni EUR, kas ir par 18 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un peļņa ir 172,4 miljoni EUR jeb par 59 % lielāka nekā gadu iepriekš.

2024. gada pirmajos 3 mēnešos Latvenergo koncernā saražots par 6 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 2 319 GWh. Lielāko daļu no tā veido Daugavas HES, kurās izstrādāts viens no vēsturiski lielākajiem elektroenerģijas apjomiem 3 mēnešu periodā – 1 401 GWh, kas gan 2024. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023. gada attiecīgo periodu, zemākas pieteces dēļ ir par 11 % mazāks.

Savukārt, dabasgāzes cenām samazinoties līdz 2021. gada līmenim, enerģijas ražošanas tirgū arvien vairāk konkurēja AS "Latvenergo" TEC. Elektroenerģijas izstrāde tajās sasniedza 911 GWh, kas ir par 52 % vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. AS "Latvenergo" TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam.

Pieaudzis arī saražotās siltumenerģijas apjoms par 12 %, un tas sasniedza 903 GWh. Koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms veidoja 41 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma, no kuriem 61 % elektroenerģijas saražots no atjaunīgajiem energoresursiem.

Izmantojot eksporta pozīcijas sniegtās priekšrocības un sekmīgi darbojoties tirgū, Latvenergo 2024. gada pirmajos 3 mēnešos klientiem Baltijā pārdevis 1 867 GWh elektroenerģijas, kas ir par 14 % vairāk nekā gadu iepriekš. Elektrum elektroenerģijas klientu skaits pārsniedz 853 tūkstošus. Elektroenerģijas tirdzniecības apjoma pieaugumu būtiski ietekmēja pārdošanas apjoma pieaugums Lietuvas mājsaimniecību tirgū. Jāuzsver koncerna darbība eksporta tirgos - ārpus Latvijas ir pārdoti 43 % no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma, kā arī klientu skaits sasniedzis jau 238 tūkstošus.

Savukārt dabasgāzes klientu skaits ir dubultots līdz 54 tūkstošiem, un pārdotās dabasgāzes apjoms pieaudzis par 46 %, sasniedzot 455 GWh. Ieskaitot vairumtirdzniecību, pārdotas 930 GWh dabasgāzes, kas ir teju trīs reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Virzoties uz stratēģijā 2022.–2026. gadam izvirzītajiem mērķiem, Latvenergo koncerns mērķtiecīgi attīsta AER jaudas visā Baltijā, attiecīgi augot arī kopējam investīciju apjomam – šogad pirmajos 3 mēnešos tas ir 49,8 miljoni EUR, kas ir par 38 % jeb 13,6 miljoniem EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. No tā 1/4 no jeb 12,2 miljoni EUR novirzīti saules parku attīstībai. Pārskata perioda beigās Baltijā ar Elektrum zīmolu elektroenerģiju ražo jau 8 saules parki ar kopējo jaudu teju 37 megavatu (MW). Tāpat šogad uzsākta ceļu un turbīnu pamatu izbūve pirmajai Latvenergo koncerna vēja elektrostacijai Lietuvā, Akmenes rajonā, ar jaudu līdz 15 MW. Koncernam Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā ir saules un vēja parki ar kopējo jaudu virs 400 MW, un to nodošana ekspluatācijā sagaidāma pakāpeniski 2024. – 2025. gadā.

2024. gada 23. maijā AS "Latvenergo" ir iegādājusies Utilitas Wind OÜ projektu UAB Telšių vėjo parkas, kas ļaus uzsākt vēja enerģijas ražošanu ar jaudu 124 MW jau 2026. gada pirmajā ceturksnī. AS "Latvenergo" akcionāra akcepts šim projektam tika saņemts 2024. gada 17. maija AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē. Sagaidāmās vēja parka būvniecības izmaksas plānotas aptuveni 200 miljonu EUR apmērā. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 20 Vestas 6,2 MW vēja turbīnas, nodrošinot vairāk nekā 125 tūkstošiem mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas patēriņu.

2024. gada pirmajos 3 mēnešos ir uzlabojušies arī sadales segmenta finanšu rezultāti, ko pozitīvi ietekmēja  jauno tarifu ieviešana, tarifa aprēķinā palielinot tarifa maksas fiksētās daļas īpatsvaru, kas ir atbilstošāks risinājums faktiskajai sadales tīkla uzturēšanas izmaksu struktūrai, kā arī sadalītās elektroenerģijas pieaugums par 3 %.

Mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un arī dabasgāzes pieaugums, Elektrum klientu skaita pieaugums, kā arī labāki sadales segmenta rezultāti ir faktori, kas pozitīvi veicinājuši koncerna finanšu rezultātus. Tāpat arvien lielāka ietekme uz finanšu un darbības rādītājiem ir jaunajiem biznesa veidiem. Marta beigās Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls sasniedz 460 pieslēgvietu Baltijā, un tajās veiktas vairāk nekā 25,6 tūkstoši uzlādes 570 MWh apmērā, sniedzot 350 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu.

Visu faktoru ietekmē 2024. gada pirmajos 3 mēnešos Latvenergo koncerna EBITDA pieaugusi par 42 % un sasniedz 221,1 miljonu EUR, koncerna ieņēmumi ir 599,3 miljoni EUR, kas ir par 18 % mazāk nekā gadu iepriekš, un peļņa ir 172,4 miljoni EUR jeb par 59 % lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn.

Pēc pārskata perioda beigām 29. maijā AS "Latvenergo" akcionārs lēma izmaksāt valstij dividendēs 212,2 miljonus EUR par 2023. gada peļņu. Par izmaksātajām dividendēm  AS "Latvenergo" veiks aptuveni 48 miljonu EUR uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksu, tādejādi kopumā nodrošinot vairāk nekā 260 miljonu EUR iemaksu Latvijas valsts budžetā.

Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2024. gada 6 mēnešu periodu tiks publicēti 30. augustā, un 9 mēnešu periodu – 29. novembrī.

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Darbības rādītāji

    3 mēn. 2024 3 mēn. 2023
Pārdotā elektroenerģija GWh   3 184 2 830
Mazumtirdzniecība* GWh   1 867 1 635
Vairumtirdzniecība** GWh   1 317 1 195
Pārdotā dabasgāze GWh   930 342
Mazumtirdzniecība GWh   455 312
Vairumtirdzniecība GWh   474 30
Elektroenerģijas izstrāde GWh   2 319 2 179
Siltumenerģijas izstrāde GWh   903 810
Darbinieku skaits uz pārskata perioda beigām     3 515 3 415
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

                                                                                                                                                    milj. EUR

    3 mēn. 2024 3 mēn. 2023
Ieņēmumi   599,3 729,9
EBITDA   221,1 155,7
Peļņa   172,4 108,4
Aktīvi   4 339,0 3 967,0
Pašu kapitāls   3 131,5 2 449,3
Neto aizņēmumi   472,5 368,7
Koriģēts FFO   239,6 162,0
Kapitālieguldījumi   49,8 36,2

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā sadaļā "Formulas".

    

Finanšu koeficienti*

    3 mēn. 2024 3 mēn. 2023
Pašu kapitāla atdeve (ROE)   14,9% 9,0%
Koriģēts FFO / neto aizņēmumi   142% 85%
Neto aizņēmumi / EBITDA   0,6 1,2
EBITDA rentabilitāte   35% 18%
Aktīvu atdeve (ROA)   10,0% 5,6%
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls   15% 15%

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā sadaļā "Formulas".

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  01/01-31/03/2024 01/01-31/03/2023
     
Ieņēmumi 599 316 729 850
Pārējie ieņēmumi 7 448 8 198
Izejvielas un materiāli (330 914) (529 278)
Personāla izmaksas (38 432) (35 977)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (16 328) (17 087)
EBITDA 221 090 155 706
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (43 128) (41 553)
Saimnieciskās darbības peļņa 177 962 114 153
Finanšu ieņēmumi 4 216 561
Finanšu izmaksas (5 970) (5 567)
Peļņa pirms nodokļa 176 208 109 147
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (3 759) (775)
Pārskata perioda peļņa 172 449 108 372
     
Peļņa attiecināma uz:    
  – mātessabiedrības akcionāru 171 353 107 592
  – nekontrolējošo līdzdalību 1 096 780

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

         EUR'000                                                                                                                                                       

    31/03/2024 31/12/2023
       
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi     57 267 57 326
Pamatlīdzekļi     3 303 951 3 301 051
Tiesības lietot aktīvus     10 659 11 219
Ieguldījuma īpašumi     2 393 2 309
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 42
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm     14 025 863
Citi ilgtermiņa debitori     447 447
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs     581 800
Atvasinātie finanšu instrumenti     4 167 3 210
Ilgtermiņa aktīvi kopā     3 393 530 3 377 267
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     85 018 183 798
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi     82 307 69 312
Parādi no līgumiem ar klientiem     212 534 224 922
Citi īstermiņa debitori     78 925 50 081
Nākamo periodu izmaksas     3 001 2 388
Atvasinātie finanšu instrumenti     2 174 7 959
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi     330 000 140 000
Nauda un naudas ekvivalenti     151 510 118 456
Apgrozāmie līdzekļi kopā     945 469 796 916
AKTĪVU KOPSUMMA     4 338 999 4 174 183
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 368 790 368
Rezerves     1 676 565 1 681 852
Nesadalītā peļņa     655 604 483 016
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     3 122 537 2 955 236
Nekontrolējošā līdzdalība     8 940 7 844
Pašu kapitāls kopā     3 131 477 2 963 080
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     528 322 536 316
Nomas saistības     8 516 9 015
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     8 693 5 475
Uzkrājumi     18 364 18 240
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     139 259 138 506
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     109 130 112 509
Ilgtermiņa kreditori kopā     812 284 820 061
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     95 655 93 380
Nomas saistības     2 391 2 391
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     183 268 202 733
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     17 266 21 304
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 973 24 973
Uzkrājumi     71 363 46 261
Atvasinātie finanšu instrumenti     322
Īstermiņa kreditori kopā     395 238 391 042
Kreditori kopā     1 207 522 1 211 103
PASĪVU KOPSUMMA     4 338 999 4 174 183
*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi
01_Latvenergo_Interim_2024_3M_LAT.pdf (1799.33 kB)
02_Latvenergo_Interim_2023_3M_presentation_LAT.pdf (2485.42 kB)