Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par izmaiņām padomes sastāvā
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-24 13:58:15
Versijas komentārs
Teksts

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo, ka 2024.gada 15.maijā ārkārtas akcionāru sapulcē tika ievēlēta padome jaunā sastāvā.

Irina Meļņika ieņem valdes locekles un padomes locekles amatus vairākās komercsabiedrībās, tai skaitā SIA “Eironams” un AS “Remars–Rīga”, kā arī ir to dalībniece vai akcionāre. Irinai Meļņikai tiešas dalības veidā pieder 0,3601% no AS „Rīgas kuģu būvētava” balsstiesīgo akciju kopskaita, kā arī uz netieši iegūtās līdzdalības pamata 49,8556% no AS „Rīgas kuģu būvētava” balsstiesīgo akciju kopskaita.

Abiks Elkins ir absolvējis Baltijas Starptautisko akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju. Kopš 1989.gada Abiks Elkins strādā par žurnālistu dažādos Latvijas masu informācijas līdzekļos, kā arī komercsabiedrībām sniedz konsultācijas sabiedrisko attiecību jomā. Viņš ir ieņēmis AS “Remars–Rīga” padomes locekļa amatu un bijis AS “Remars–Rīga” padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos. Abiks Elkins nav AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionārs.

Einārs Buks 1991.gadā ir absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot inženiera ekonomista kvalifikāciju. Līdz 2007.gadam Einārs Buks ieņēmis tirdzniecības daļas vadītāja amatu SIA “Cemex”, savukārt no 2010.gada līdz 2024.gadam viņš ieņēma valdes locekļa amatu AS „Rīgas kuģu būvētava”. Einārs Buks nav AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionārs.

Romāns Asmiņins laikā no 2006.gada līdz 2015.gadam ieņēmis projekta vadītāja amatus vairākās komercsabiedrībās, tai skaitā SIA “Riga Port Terminal” un SIA “Rīgas Centrālais Termināls”, savukārt no 2015.gada līdz 2018.gadam viņš ieņēma iekšējās kontroles nodaļas vadītāja amatu AS „Rīgas kuģu būvētava” un AS “Tosmares kuģubūvētava”. Romāns Asmiņins nav AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionārs.

Igors Zadoja studējis Latvijas Biznesa koledžā, Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolā un VIA Universitātes koledžā, apgūstot vadībzinības. Laikā no 2017.gada līdz 2020.gadam viņš ieņēmis projekta vadītāja amatus vairākās komercsabiedrībās, tai skaitā AS “Rīgas kuģu būvētava”, SIA “Eiro Welding” un SIA “Pārtika.lv”. Igors Zadoja nav AS “Rīgas kuģu būvētava” akcionārs.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

Pielikumi