Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” nerevidētie finanšu rezultāti par 2024. gada 3 mēnešiem
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-24 16:00:03
Versijas komentārs
Teksts

Līdzīgi kā 2023. gadā, situācija dabasgāzes tirgos 2024. gada pirmajā ceturksnī ir bijusi labvēlīga dabasgāzes patērētājiem – neskatoties uz dabasgāzes cenu kāpumu 2023. gada novembrī un decembrī saistībā ar ģeopolitiskajiem notikumiem Tuvajos Austrumos, dabasgāzes cenas 2024. gada pirmajā ceturksnī turpināja samazināties, un martā sasniedza zemāko punktu kopš 2021. gada jūnija. Dabasgāzes cenu samazinājums, galvenokārt, skaidrojams ar siltākiem laikapstākļiem Eiropā apkures sezonas laikā nekā ierasts, kā arī augstu dabasgāzes krātuvju aizpildījumu. Pēc zemākā punkta sasniegšanas martā, dabasgāzes cenas aprīlī un maijā ir pieredzējušas nelielu kāpumu. Tas, galvenokārt, saistīts ar dabasgāzes iesūknēšanas sezonas sākšanos Eiropas dabasgāzes krātuvēs no 1. aprīļa, kā rezultātā dabasgāzes tirgotājiem Eiropā ir jāsacenšas par sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm ar tirgotājiem Āzijā. Tāpat, dabasgāzes cenu ietekmēja plānoti un neplānoti dabasgāzes piegāžu pārtraukumi no Norvēģijas, kura kopš kara sākuma Ukrainā, ir kļuvusi par Eiropas lielāko dabasgāzes piegādātāju.

Galvenos izaicinājumus dabasgāzes tirgotājiem, tai skaitā Sabiedrībai, salīdzinājumā ar pirms kara līmeni, joprojām rada zemais dabasgāzes patēriņš, arvien pieaugošās izmaksas par dabasgāzes krātuves izmantošanu, kā arī ekonomiskie un politiskie notikumi Eiropā un pasaulē. Neskatoties uz zemākām dabasgāzes cenām, patērētāji joprojām turpina taupīt dabasgāzi, kas liecina, ka nav būtiski mainījušies patērētāju paradumi, ko izraisīja 2022. gada straujais dabasgāzes cenu kāpums. Un, lai gan konkrētās rūpniecības nozarēs, piemēram, mēslojuma ražošanā, ir novērojama tendence dabasgāzes patēriņam pieaugt, vāja kopējā ekonomiskā aktivitāte eirozonā mazina iespējas dabasgāzes patēriņam tuvākajā laikā palielināties un atgriezties pirms kara līmenī. Tāpat dabasgāzes patēriņu ietekmē arvien pieaugošās atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudas, kā arī apņemšanās Eiropas Savienības līmenī brīvprātīgi samazināt dabasgāzes patēriņu par 15% līdz 2025. gada 31. martam. Latvijas dabasgāzes apgāde, lai arī bez tieša tehniska savienojuma ar Rietumeiropu, ir tieši atkarīga no ekonomiskiem un politiskiem notikumiem ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā un pasaulē, jo dabasgāzes cena Latvijā ir piesaistīta Rietumeiropas dabasgāzes biržu indeksiem. Dabasgāzes cenu samazinājuma rezultātā ir novērojamas arvien mazākas cenu starpības starp vasaras un ziemas periodiem, taču tai pat laikā katru gadu pieaug izmaksas par dabasgāzes krātuves izmantošanu. Kā piemēru var minēt krājumu pārcelšanas produkta tarifu, kas pieaugs 2.4 reizes krātuves ciklā, kas ilgs no 2024. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim. Lai saviem klientiem nodrošinātu dabasgāzes piegāžu drošību un stabilitāti, kā arī izpildītu Eiropas Savienības Padomes Regulā (ES) 2022/1032 minētos nosacījumus par dabasgāzes krātuvju aizpildījumu līdz konkrētā gada 1. novembrim, dabasgāzes tirgotāji, tai skaitā Sabiedrība, vasarā iesūknē dabasgāzi krātuvēs, lai pēc tam to piegādātu saviem klientiem apkures sezonas laikā. Šāda situācija rada būtiskus izaicinājumus dabasgāzes tirgotājiem, lai tie spētu kompensēt pieaugošās krātuves izmaksas, taču tai pat laikā turpinātu klientiem nodrošināt izdevīgas dabasgāzes cenas.

Šādos tirgus apstākļos būtiska loma ir Sabiedrības gadu garumā gūtajai pieredzei un zināšanām par dabasgāzes tirgu Latvijā un Eiropā. Kā rezultātā, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, Sabiedrība 2024. gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi stabilus peļņas rādītājus. 2024. gada pirmajā ceturksnī Sabiedrība strādāja ar 8.7 miljonu EUR neto peļņu, kas bija par 25% augstāka, salīdzinājumā ar 2023. gada attiecīgo periodu, kad neto peļņa bija 7 miljoni EUR.

Sabiedrība joprojām turpina uzsākto sarunu procesu ar atbildīgajām enerģētikas nozares iestādēm par zaudējumu kompensēšanu, kas tai radās izpildot prasības, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 503 “Enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā”, kā arī zaudējumi, kas izveidojās no dabasgāzes piemērojamās un faktiskās cenu starpības pēdējā regulētajā tarifu periodā no 2023. gada janvāra līdz aprīlim pirms dabasgāzes tirgus atvēršanas no 2023. gada 1. maija, kad Sabiedrība pildīja Publiskā tirgotāja pienākumus atbilstoši likumam “Grozījumi Enerģētikas likumā”

Sabiedrības nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2024. gada 6 mēnešiem plānots publicēt 2024. gada 30. augustā.

 

AS “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis

www.lg.lv

Pielikumi
IFRS Latvijas Gāze 03.2024 LV.pdf (868.94 kB)