Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Konkursa kārtībā izvēlēta AS "Latvenergo" valdes locekle
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-10 16:07:23
Versijas komentārs
Teksts

AS "Latvenergo" padome apstiprinājusi valdes locekles amatā Ilviju Boreiko uz 5 gadu termiņu. Valdē darbu turpinās arī esošie valdes locekļi - valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste un valdes locekļi Guntars Baļčūns, Dmitrijs Juskovecs un Harijs Teteris.

10.maijā AS "Latvenergo" padome apstiprināja valdes locekles amatā Ilviju Boreiko, kura AS "Latvenergo" valdes locekļa pienākumus līdz valdes locekļa atlases noslēgumam pildīja kopš š.g. 26.janvāra. Viņas atbildība ir koncerna izaugsme jaunos elektroenerģijas tirgus segmentos – vēja un saules parku attīstībā, elektromobilitātes pakalpojumu un nākotnes enerģijas ražošanas projektos, viņa pildīs arī attīstības  direktores pienākumus. Latvenergo koncerna stratēģija 2022.–2026.gadam paredz būtisku pieaugumu koncerna AER ražošanas jaudās, mazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmējot Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam.

Ilvija Boreiko ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādus juridiskajā, biznesa vadības un darba aizsardzības jomās Rīgas Tehniskajā Universitātē un Latvijas Universitātē.  I.Boreiko ir vērtīga pieredze darbā AS "Latvenergo" kopš 2001.gada, no 2023.gada pildot AS “Latvenergo” attīstības direktores pienākumus. Iepriekš, no 2001.- 2022.gadam I.Boreiko vadībā realizēti nozīmīgi Latvenergo ražotņu projekti – siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana TEC-2, Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projekti, Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru rekonstrukcijas projekts, TEC-2 palīgiekārtu rekonstrukcijas programma TEC-2 rekonstrukcijas projekta ietvaros, Aiviekstes HES rekonstrukcijas projekts, kā arī Rīgas HES augšas bjefa betonēto nogāžu atjaunošanas projekts. No 2022.gada augusta līdz 2023.gada novembrim I.Boreiko bija arī SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja.

Valdes locekle kā piemērotākā kandidāte ir izvēlēta konkursa kārtībā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.  Jauna valdes locekļa atlases procedūru nodrošināja  AS "Latvenergo" padomes izveidota nominācijas komisija deleģēto padomes locekļu, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvju sastāvā.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

 

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi