Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Latvenergo kļūst par SIA "Latvijas vēja parki" vienīgo īpašnieku
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-25 16:01:58
Versijas komentārs
Teksts

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) lēmumam par SIA "Latvijas vēja parki" (LVP) 100% daļu īpašnieku kļuvusi AS "Latvenergo", kurai līdz šim kopuzņēmumā piederēja 80% kapitāla daļu, 20% - AS "Latvijas valsts meži"(LVM).

Riga, 2024-04-25 15:00 CEST -- 2024. gada 9.aprīlī MK izskatīja informatīvo ziņojumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam" un pieņēma lēmumu – atļaut LVM izbeigt līdzdalību LVP. Līdz ar to 2024.gada 23.aprīlī LVM un AS "Latvenergo" noslēdza līgumu, par visu LVM piederošo LVP daļu (20%) atsavināšanu AS "Latvenergo". LVP kapitāla daļu vērtību noteica audita un biznesa konsultāciju uzņēmums KMPG Baltics SIA.

Saskaņā ar Latvenergo koncerna konsolidēto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam, kurā viens no būtiskākajiem Latvenergo mērķiem ir noteikts atjaunīgos energoresursus (AER) izmantojoša ģenerācijas portfeļa audzēšana mājas tirgū un ārpus tā, fokusējoties uz vēja un saules elektrostacijām, ir plānots līdz 2026. gadam īstenot AER projektus 600 MW apmērā, bet līdz 2030.gadam -  2300 MW apmērā.

Latvenergo stratēģijas īstenošanai un Ministru kabineta noteiktā Latvenergo vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanai 2022. gadā AS "Latvenergo" piedalījās LVP dibināšanā, kuras mērķis ir vēja parku ar kopējo jaudu vismaz 800 MW un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana, izbūve un ekspluatācija Latvijas valsts mežu teritorijās. Sākotnēji LVP dibināja kā kopuzņēmumu, kurā 80% kapitāla daļas piederēja AS "Latvenergo" un 20 % AS "Latvijas valsts meži". LVP uzstādītā mērķa realizācija būs būtiska Latvenergo koncerna stratēģisko mērķu izpildei, jo plānots LVP vēja parku ietvaros attīstīt 800 MW VES jaudas līdz 2030. gadam.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

 Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi