Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Revidēts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” gada pārskats par 2023.gadu
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-04-02 14:05:52
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - Altum) saskaņā ar revidēto gada pārskatu 2023.gadā ir strādājusi ar 17.8 miljonu eiro peļņu.

Altum atbalsta instrumentu bruto portfelis 2023.gada 31.decembrī ir 1,102 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastādīja 1,034 milj. eiro, ko veidoja 35,260 projekti, tai skaitā:

  • garantiju portfelis EUR 480 milj., kopējais līgumu skaits 27,694;
  • aizdevumu portfelis EUR 359 milj., kopējais līgumu skaits 6,304;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos EUR 97 milj., kopējais fondu finansēto projektu skaits 208;
  • Zemes fonds EUR 97 milj., kopējais darījumu skaits 1,054.

2023.gadā Altum finanšu instrumentu portfelis pieauga par 7.3% (70 milj. eiro) pēc apjoma un par 3.9% (1,335 projektiem) pēc projektu skaita. Garantiju portfelis 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gadu nedaudz samazinājās (-1 milj. eiro), savukārt darījumu skaits garantiju portfelī pieauga par 12.9%  (2,009 projektiem). 2023.gadā no jauna izsniegto garantiju apjoms bija 99 milj. eiro. (2022.gadā: 153 milj. eiro). Kredītportfeļa apjoms 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gadu palielinājās par 15% (+47 milj. eiro). No jauna izsniegto aizdevumu apjoms 2023.gadā bija 142 milj. eiro (2022.gadā: 96 milj. eiro). Kopējie procesi ekonomikā un banku kreditēšanas sabremzēšanās ir atspoguļojusies arī Altum portfeļu un jauno darījumu apjomos.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2023.gads tautsaimniecībā iezīmējās ar virkni izaicinājumu, kam sekojoša bija arī uzņēmēju un privātpersonu piesardzīga un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām. Šajos apstākļos ALTUM turpināja aktīvu kreditēšanu, kur liels fokuss bija uz kreditēšanu ES Atveseļošanas fonda programmās, lielo investīciju aizdevumu programmā, fokusējoties uz ilgtspējīgu projektu finansēšanu.  Labi darbības rezultāti 2023.gadā ļāva ALTUM ieviest virkni izdevīgu piedāvājumu dažādiem klientu segmentiem – tie ir atvieglojumi  gan garantiju instrumentiem, gan tiešajiem aizdevumiem. Tai skaitā nosakot 0% garantijas prēmiju ilgtspējīgiem projektiem un garantijas prēmijas samazinājumu par 50% visām komersantu garantijām. Tāpat par aptuveni pusi samazināta kopējā aizdevuma likme MVU segmenta uzņēmumiem, kā arī noteikta aizdevuma likme 3,5% apmērā lauksaimnieku apgrozāmajiem līdzekļiem, kas radīja lielu pieprasījumu no lauksaimnieku puses – aizvadītā gada beigās un 2024.gada sākumā šajos aizdevumos piešķirti jau 26 miljoni eiro. Tas ietekmēja arī aizdevumu apjoma pieaugumu ALTUM portfelī  lauksaimnieku segmentā 2023.gadā. Privātpersonu segmentā ALTUM uz pusi samazināja garantijas maksu mājokļu garantiju programmā jaunajiem speciālistiem. 2024.gada sākumā ALTUM samazināja nodrošinājuma prasības aizdevumiem apjomā līdz 100 000 eiro un procentu likmes vairākiem klientu segmentiem, un par šo piedāvājumu ir liela klientu interese – jau pirmajos mēnešos uzņēmumi iesnieguši pieteikumus par finansējumu aptuveni 13 miljonu eiro apjomā, turklāt aptuveni 75% pieteikumu ir  no uzņēmējiem reģionos.

 

Atzinīgi vērtējams ir fakts, ka 2023.gadā bija būtiski augstāks MVU segmentā uzņēmējiem izsniegtā finansējuma apjoms ilgtspējīgu projektu īstenošanai. Tādejādi MVU un privātpersonu segmentos kopā jauno darījumu, kas veicina vides mērķu sasniegšanu, apjoms aizvadītajā gadā bija 60 miljoni eiro. Šo projektu kopējā plānotā ietekme pārsniedz 20 tūkst. tonnu CO2e samazinājumu gadā.”

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2024.gada 2.februārī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings un īstermiņa reitings P-2 ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2022.gada 16.decembrī un ir nemainīgs kopš 2017.gada. No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment). Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
2023_ar_lv_eur_ias_esef.zip (3879.51 kB)
2023_ar_lv_eur_ias.pdf (4104.23 kB)