Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Moody's apstiprina Altum kredītreitingu Baa1 pēc aktualizētas kredītreitinga metodoloģijas
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-02-05 16:51:25
Versijas komentārs
Teksts

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s) 2024. gada 2. februārī apstiprināja AS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM (ALTUM) ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu pēc aktualizētās kredītreitinga metodoloģijas. Kredītreitings ir tādā pat līmenī kā tika apstiprināts 2022. gada decembrī un publicēts 2023. gada 4. septembra aktualizētajā kredītspējas novērtējumā. Arī īstermiņa reitings ir apstiprināts tādā pat līmenī Prime-2.

Tai pat laikā pēc Moody’s aktualizētās Ar valdību-saistītu emitentu metodikas (Government-Related Issuers Methodology), kas publicēta 2024. gada 25. janvārī, Moody’s vairāk neklasificē ALTUM kā ar valdību-saistītu emitentu (government-related issuer) un atsaucis tā bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment) baa3. Moody’s ir paskaidrojis aktualizētās Ar valdību-saistītu emitentu metodikas tvērumu un tādejādi ALTUM kredītreitinga novērtējums tiek veikts balstoties tikai uz Moody’s Finanšu institūciju metodiku (Finance Companies Methodology).   

Moody’s ALTUM piešķirtais kredītreitings Baa1 ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. Savukārt ALTUM atsevišķais novērtējums (standalone assessment) baa3 līmenī, kā izriet no Moody’s vērtējuma, liecina par:

 

  • “spēcīgo finanšu stabilitāti ar ļoti augstu kapitalizācijas pakāpi, lielu riska seguma rezervi publiskā finansējuma programmu ietvaros un zemu refinansēšanas risku. Šīs stiprās puses līdzsvaro augsto problemātisko kredītu apjomu un zemo rentabilitāti; un
  • kā arī ALTUM unikālo pozīciju Latvijas finanšu pakalpojumu nozarē, akcentējot ALTUM mandātu nodrošināt pieeju valsts un ES fondu līdzekļiem gan gala klientiem,  gan citām finanšu institūcijām”.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Reitinga Baa1 augstais novērtējums arī pēc aktualizētās metodoloģijas vēlreiz apliecina ALTUM finanšu stratēģijas noturību un risku pārvaldības sistēmas stiprumu. ALTUM uzmanības centrā arī turpmāk būs tautsaimniecības izaugsmes veicināšana, īstenojot valsts atbalsta programmas, ievērojot augstākos risku pārvaldības un finanšu vadības standartus.”

Sākotnēji ALTUM ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 saņēma 2017. gada jūnijā.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) tika apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Rating_Action-Moodys-affirms-ratings-of-JSC-02Feb2024.pdf (139.67 kB)