Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-02-02 15:54:19
Versijas komentārs
Teksts

Š.g. 1.februārī notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā atkārtoti par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļiem no š.g. 3.februāra uz trīs gadu pilnvaru termiņu ievēlēti Torbens Pedersens (neatkarīgais komitejas loceklis), Svens Dinsdorfs (neatkarīgais komitejas loceklis), Ilvija Grūba (neatkarīgā komitejas locekle), Toms Siliņš (AS "Latvenergo" padomes loceklis) un Gundars Ruža (AS "Latvenergo" padomes loceklis). Revīzijas komitejas ievēlēšana saistīta ar komitejas iepriekšējā termiņa beigšanos š.g. 2.februārī. Akcionāru sapulcē tika apstiprināti arī AS "Latvenergo" statūti jaunā redakcijā, statūtos veicot izmaiņas, lai izpildītu Komerclikuma noteikumus par akciju veidu norādīšanu ("vārda" akcijas pārsauktas par "reģistrētām" akcijām un dzēsts punkts, kas paredzēja, ka AS "Latvenergo" ir arī "dematerializētas" akcijas).

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

 Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi