Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par Revīzijas komitejas izveidošanu
Emitents Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (894500N222D2O9WACX12)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-01-29 17:20:48
Versijas komentārs
Teksts

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (turpmāk tekstā arī “Grupa” vai “ABG”) Valde informē, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma un Luksemburgas Lielhercogistes 2016. gada 23. jūlija likuma par auditoru profesiju noteikumiem Grupa ir izveidojusi Revīzijas komiteju.

Revīzijas komiteja izveidota saskaņā ar šādiem, bet ne tikai šiem, kritērijiem: Revīzijas komiteja ir neatkarīga komiteja, kura sastāv no vismaz trīs locekļiem; viens loceklis tiek ievēlēts no ABG Padomes locekļu vidus; Revīzijas komitejas locekļu vairākums ir neatkarīgi no uzņēmuma; vismaz vienam Revīzijas komitejas loceklim ir kompetence grāmatvedībā un/vai revīzijā; Revīzijas komitejas locekļu vairākums ir ar zināšanām nozarē, kurā Grupa darbojas.

Grupa ir veikusi potenciālo kandidātu izpēti, izskatīšanu un intervēšanu un Dalībnieki ir izskatījuši un izvērtējuši tos ar mērķi izvēlēties Grupas Revīzijas komitejas locekļus. Pēc rūpīgas izvērtēšanas Dalībnieki par Grupas Revīzijas komitejas locekļiem iecēla šādas personas:

  • Simon Charles Rowe iecelts par ABG Padomes pārstāvētu Revīzijas komitejas locekli. Simon Charles Rowe ir vairāk nekā 30 gadu pieredze finanšu nozarē, vairāk nekā 20 gadus strādājot privāto finanšu pakalpojumu nozarē un ieņemot Swicorp rīkotājdirektora amatu. Pašlaik Simon Charles Rowe ir Monsar Capital – neatkarīgas starptautisko finanšu konsultāciju un investīciju kompānijas, kuras fokusā ir dinamiski jaunattīstības tirgi – dibinātājs un vadošais partneris;
  • Olivier Cagioulis iecelts par Revīzijas komitejas locekli kā neatkarīgs pārstāvis. Oliver Cagioulis ir vairāk nekā 20 gadu pieredze revīzijā tādos uzņēmumos kā PricewaterhouseCoopers Luxembourg, Ernst & Young Luxembourg un BDO Compagnie Fiduciaire. Kopš 2010. gada Olivier Cagioulis vada audita uzņēmumu Audit & Consulting Services S.à r.l., konsultējot klientus, kas darbojas tirdzniecības, dzērienu ražošanas, nekustamā īpašuma pārvaldības, banku darbība un apdrošināšana jomā;
  • Michele Perez iecelta par Revīzijas komitejas locekli kā neatkarīga pārstāve. Michele Perez ir vairāk nekā 25 gadu pieredze revīzijā, strādājot KPMG Luxembourg un Audit & Compliance S. à r.l., kā arī iepriekš viņa ir strādājusi Moore Stephens Audit Sàrl un Fidewa-Clar uzņēmumos kā partnere. Kopš 2013. gada vada audita uzņēmumu Aumea Partner S.à r.l., konsultējot klientus tirdzniecības un ražošanas jomā.

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. Revīzijas komiteja ievēlēta uz trīs gadu termiņu.

Arturs Evarts
Valdes loceklis
Tālrunis: +371 6708 1303
E-pasts: forinvestors@amberbev.com
www.amberbev.com

Pielikumi