Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par meitassabiedrības nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
Emitents Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (894500N222D2O9WACX12)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-01-10 11:49:36
Versijas komentārs
Teksts

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (turpmāk tekstā arī Grupa vai ABG) paziņo, ka Grupas meitassabiedrība AS “Amber Latvijas balzams” ir noslēgusi darījumu ar ABG par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu EUR 4 miljonu apmērā, nosakot par aizdevuma atmaksas gala termiņu 2024. gada 31. decembri un procentu likmi gadā 6% apmērā.

Darījuma ietekme uz AS “Amber Latvijas balzams” komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmē arī AS “Amber Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo AS “Amber Latvijas balzams” gūs papildus ienākumus. AS “Amber Latvijas balzams” gada procentu ienākumi no Aizdevuma līguma varētu būt 240 tūkstošu eiro apmērā. Par darījumu ir saņemts pozitīvs AS “Amber Latvijas balzams” Revīzijas komitejas atzinums.

Arturs Evarts
Valdes loceklis
Tālrunis: +371 6708 1303
E-pasts: forinvestors@amberbev.com 
www.amberbev.com

Pielikumi