Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par meitassabiedrības nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu
Emitents Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (894500N222D2O9WACX12)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-01-10 11:44:58
Versijas komentārs
Teksts

Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (turpmāk tekstā arī Grupa vai ABG) paziņo, ka Grupas meitassabiedrība AS “Amber Latvijas balzams” ir noslēgusi darījumu ar SIA "Neatkarīgā patentu aģentūra" par nekustamā īpašuma, kas atrodas Lapeņu ielā 3, Rīgā, pārdošanu. Darījuma vērtību 4 miljonu eiro apmērā noteica neatkarīgu nekustamā īpašuma vērtētāju SIA "Colliers International Advisors" veiktais vērtējums.

Papildus tika noslēgts Nomas līgums uz divu gadu termiņu. Minētais termiņš ir saistīts ar Amber Beverage Group projektu “Automatizētas augstplauktu noliktavas būvniecība Uriekstes ielā 9, Rīgā”, kā rezultātā 2025. gadā AS “Amber Latvijas balzams” noliktavas tiks pārceltas uz jauno noliktavu, un AS “Amber Latvijas balzams” vairs neizmantos nekustamo īpašumu tās pamatfunkciju nodrošināšanai.

Darījumus ir apstiprinājusi AS “Amber Latvijas balzams” Padome. Darījumiem paredzama pozitīva ietekme uz AS “Amber Latvijas balzams” finansiālajiem rezultātiem, tai gūstot papildu ienākumus.

Arturs Evarts
Valdes loceklis
Tālrunis: +371 6708 1303
E-pasts: forinvestors@amberbev.com   
www.amberbev.com

Pielikumi