Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-10-19 14:51:11
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - ALTUM) informē, ka 2023.gada 30.oktobrī plkst. 15.00 ALTUM telpās, Doma laukums 4, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas un ar šādu darba kārtību:

  1. Par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu speciālajā rezerves kapitālā mājokļu garantiju atbalsta programmai,
  2. Par finansējuma ieskaitīšanu speciālajā rezerves kapitālā Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidei,
  3. Par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem,
  4. Par iespējkapitāla fondu darbības rezultātiem uz 2023.gada 30.jūniju.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī pārapstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi