Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 30.jūnijā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-08-31 13:59:46
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - Altum) bruto portfelis 2023.gada 30.jūnijā ir EUR 1,055 milj., no kura finanšu instrumentu portfelis sastāda EUR 975 milj., ko veido 34,780 projekti, tai skaitā:

  • garantiju portfelis EUR 482 milj., kopējais līgumu skaits 27,181;
  • aizdevumu portfelis EUR 319 milj., kopējais līgumu skaits 6,387;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos EUR 90 milj., kopējais fondu finansēto projektu skaits 198;
  • Zemes fonds EUR 83 milj., kopējais darījumu skaits 1,014.

No gada sākuma Altum finanšu instrumentu portfelis pieauga par EUR 10.9 milj. pēc apjoma un par 2.4% (804 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2023.gada 6 mēnešos Altum ir strādājis ar EUR 7.9 milj. peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Uzņēmēju un privātpersonu piesardzīga un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām un kredītsaistību uzņemšanos, ko ietekmējusi augstā inflācija, augošas cenas un Eiropas Centrālās bankas vairākkārt īstenotā procentu likmju palielināšana ir būtiski šā gada otro ceturksni raksturojošie faktori. Norises Latvijas tautsaimniecībā lielā mērā atspoguļojas arī ALTUM portfelī. Šajos apstākļos nozīmīgas ir ALTUM ieviestās ES Atveseļošanas fonda programmas ilgtspējīgu biznesa projektu atbalstam, kuru kopējais apjoms pārsniedz EUR 200 milj. un kas piedāvā unikālu kapitāla atlaides komponenti, kas īpaši svarīga ir esošajos kreditēšanas sabremzēšanās apstākļos. Šā gada augustā jau ir veiktas pirmās kapitāla atlaižu izmaksas veiksmīgi īstenotiem uzņēmumu energoefektivitātes projektiem, un arvien vairāk jaunu darījumu šajos finanšu instrumentos sagaidāms turpmākajos ceturkšņos. Investīcijas uzņēmējdarbības flagmaņos veicina lielo investīciju aizdevumu programma ar kapitāla atlaidi, savukārt MVU segmentā nemainīgi aktuāla ir aizdevumu programma Krievijas agresijas Ukrainā radīto seku mazināšanai, kurā darījumu apjoms turpina augt.”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_6M_2023_LV.pdf (1347.74 kB)