Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Atcelts
Versija
Datums 2023-07-03 16:10:13
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā - Altum) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2023.gada 3.jūlijā Altum telpās, Doma laukumā 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) izmaiņām Iekšējā audita daļas amatu sarakstā, (ii) Iekšējā audita daļas 2023.gada grozījumiem izdevumu tāmē, (iii) prēmiju Iekšējā audita daļas vadītājam par darbu 2022.gadā, (iv) Altum rezerves kapitālu.

Ārkārtas akcionāru sapulce nolēma:

1.    apstiprināt izmaiņas Iekšējā audita daļas amatu sarakstā,

2.    apstiprināt izmaiņas Iekšējā audita daļas izdevumu tāmē 2023.gadam,

3.    uzdot Altum valdei izmaksāt prēmiju par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 2022. gada darbības rezultātiem Iekšējā audita daļas vadītājam,

4.    samazināt Altum speciālo rezerves kapitālu Covid aizdevumu un garantiju programmām.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (“Moody’s”) 2022.gada 16.decembrī apstiprināja Sabiedrības ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī, kāds tika apstiprināts 2019.gada 25.martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment, BCA) ir apstiprināts Baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi