Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2023. gada 21. aprīlī lēmumi
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-04-21 16:11:03
Versijas komentārs
Teksts

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2023. gada 21. aprīlī lēmumi

 1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2022. gada pārskatu.
 2. Apstiprināt gada pārskatu par 2022. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.
 3. Pārskata gada peļņu 143400,14 EUR atstāt nesadalītu.
 4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2022. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem. 
 5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 4500,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
 6. Ievēlēt padomē uz trim gadiem Initu Bedrīti, Līgu Kubuliņu, Baibu Mecauci, Gunti Mecauci un Edgaru Nartišu.

  Jaunievēlētā Līga Kubuliņa ir ieguvusi lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu lauksaimniecībā. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2017. gada. Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece.

  Jaunievēlētais Edgars Nartišs ir privātpraktizējošs veterinārārsts un veic veterinārārsta pienākumus AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kopš 2013. gada.

  Noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 200,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim –170,00 EUR mēnesī.

  Vienlaicīgi informējam, ka sabiedrības padomes sēdē 2023.gada 21. aprīlī atkārtoti par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Inita Bedrīte un par padomes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Guntis Mecaucis. 
 1. Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.


Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

 

 

Zanda Mālniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67972040

E-pasts: zanda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi