Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele banka” 2022. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-03-09 09:46:57
Versijas komentārs ievietots teksts latviešu valodā
Teksts

AS “Citadele banka” publicē Gada pārskatu par 2022. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu un Ilgtspējas pārskatu par 2022. gadu. Pārskati pieejami Grupas mājas lapā www.cblgroup.com.

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi

  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2022. gadā izsniegti 1,2 miljardi eiro.
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, depozītu apjomam sasniedzot 3 980 miljonus eiro uz 2022. gada 31. decembri.
  • Pateicoties pievilcīgiem digitāliem risinājumiem un pakalpojumiem, bankas aktīvo klientu skaits 2022. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 374 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 4 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Neto peļņa (Baltijā) 2022. gadā sasniedza 50,8 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12,4 %.

Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegti 1,2 miljardi eiro

2022. gadā mēs esam turpinājuši atbalstīt klientus ar finansējumu darbības izaugsmei un paplašināšanai. 2022. gadā jaunos aizdevumos tika izsniegti 1 203 miljoni eiro, kas ir par 8 % vairāk nekā gadu iepriekš. Kopējais aizdevumu portfelis 2022. gada 31. decembrī  bija 2 966 miljoni eiro, kas ir par 10 % vairāk nekā 2021. gada beigās.

Klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinoši stabils, un portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties. Slikto kredītu rādītājs uz 2022. gada 31. decembri bija 2,7 %, salīdzinot ar 3,3% 2021. gada beigās.

Banka ar vienu no labākajiem klientu apkalpošanas servisiem Baltijā

Citadeles apņemšanās nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu ļāva bankai saglabāt vadošo pozīciju starp bankām Baltijā, liecina starptautiskā klientu apkalpošanas novērtēšanas uzņēmuma Dive ikgadējā slepeno pircēju aptauja. Banka ir gandarīta, ka   klienti un Dive novērtē līdz šim paveikto, un Citadele ir atzīta par banku ar labāko klientu apkalpošanu Latvijā un Lietuvā, un ir starp trīs labākajām bankām Igaunijā.

Augoša klientu bāze

Banka turpina piesaistīt jaunus klientus, un lepojas ar tai izrādīto uzticību. Savas finanšu pakalpojumu vajadzības Citadelei uzticēja rekordliels aktīvo klientu skaits – 374 tūkstoši uz 2022. gada 31. decembri, kas ir 4 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 235 tūkstošus, kas ir par 13 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Inovācijas un attīstība

Saskaņā ar mūsu digitālo stratēģiju 2022. gadā turpinājām piedāvāt saviem klientiem uzlabotus pakalpojumus un produktus. Citadele veiksmīgi laida klajā jaunu KIWIE X smart maksājumu karti jauniešiem, pabeidza karšu ražošanas ārpakalpojuma ieviešanu, kas nodrošina ātrāku karšu piegādi un labāku apkalpošanas kvalitāti visā Baltijā. Tika ieviesti uzlabojumi MVU attālinātā konta atvēršanai, nodrošinot ātrāku attālināto biznesa konta atvēršanu un tādējādi uzlabojot klientu pieredzi. 4. ceturksnī tika ieviesta attālinātā konta atvēršana Igaunijas MVU. Tagad visās Baltijas valstīs ir pieejams vienkāršs 10 minūšu process MVU konta atvēršanai, ieskaitot iespēju aktivizēt pagaidu kontus. Banka ir uzsākusi arī Faktoringa produktu digitalizāciju, sākot ar jaunā risinājuma ieviešanu Lietuvā. Klix, bankas e-komercijas norēķinu risinājums, sasniedza vairāk kā 800 tirgotāju, un 2022. gadā tika veikti 10 miljoni darījumu 336 miljonu eiro apmērā.

Spēcīgi finanšu rezultāti

2022. gada 12 mēnešos pamatdarbības ienākumi (Baltijā) sasniedza 168,2 miljonus eiro, kas ir 12 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Piesardzīgi raugoties uz nenoteiktību makroekonomikas prognozēs, banka 2022. gadā ir izveidojusi uzkrājumus 23.8 miljonus eiro apmērā, no kuriem lielākā daļa ir saistīta ar inflāciju un vispārējiem uzkrājumiem. Kredītportfeļa kvalitāte saglabājas stabila, un nav pazīmju, kas liecinātu par aktīvu kvalitātes pasliktināšanos. Neto peļņa (Baltijā) 2022. gadā sasniedza 50,8 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12,4%.

Klientu depozīti 2022. gada 31. decembrī palielinājās par 4 % salīdzinājumā ar 2021. gada beigām un bija 3 980 miljoni eiro. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2022. gada 31. decembri bija 75 %, salīdzinot ar 73 % uz 2021. gada beigām.

Citadele turpina palielināt kapitāla un likviditātes rādītājus: 2022. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) palielinājās līdz 20,1% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 176 %.

Atbalsts Ukrainai

Citadele nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un kopš kara sākuma ir atbalstījusi Ukrainu, ziedojot Latvijas Samariešu apvienībai bēgļu izmitināšanai un ēdināšanai, kā arī humānās palīdzības paku piegādei Ukrainai. 2022. gadā Citadele tiešajos ziedojumos un kopā ar saviem klientiem, izmantojot lojalitātes programmu X REWARDS, ir ziedojusi 125 000 eiro.

Ilgtspēja

Citadele ir apņēmusies attīstīt savu uzņēmējdarbību ar ilgtermiņa perspektīvu un saskaņā ar bankas vides, sociālajiem un ekonomiskajiem mērķiem. Tas ietver cieņu pret apkārtējo vidi, atbildīgu un ētisku praksi bankas pieņemtajos lēmumos, piedāvātajos produktos un sniegtajos pakalpojumos. Citadele ir apņēmusies atbalstīt savus klientus pārejā uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Tāpat banka turpina samazināt negatīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi, pilnveidojot tās darbību. 2022. gadā zaļajai kreditēšanai izmaksāti 7 % no jaunajiem aizdevumiem, un 2023. gadā ir to plānots dubultot.

2022. gadā Citadele parakstīja ANO Atbildīgas banku darbības principus, apņemoties turpināt biznesa stratēģijas pielāgošanu un ieguldījumu sniegšanu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Parīzes klimata nolīguma sasniegšanā.

Šveices meitas sabiedrības pārdošana

2022. gada janvārī Citadele banka paziņoja, ka ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē 100 % Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Darījumu bija plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām. Pārdošanas līguma termiņš ir pagarināts un darījuma noslēgums tiek gaidīts pēc regulatoru atļauju saņemšanas.

 

 

         Ilona Frīdmane
         Investoru attiecību un ESG vadītāja
         Tālrunis: +371 29483327
         IR@citadele.lv

Pielikumi
citadele_banka-2022-12-31-lv.zip (14828.17 kB)
citadele_banka-2022-12-31-lv_preview.xhtml (33530.00 kB)
Citadele_Gada_parskats_2022.pdf (7755.76 kB)
Ilgtspejas parskats_2022.pdf (1773.11 kB)
Korporativa_parvaldiba_2022.pdf (125.31 kB)