Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2023.gadā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-12-22 15:27:32
Versijas komentārs
Teksts

2022.gada 21.decembrī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce, apstiprinot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2023.gadam, saskaņā ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidēja termiņa stratēģiju 2022.-2024.gadam, ALTUM ir izvirzīti šādi būtiskākie mērķi un uzdevumi 2023.gadā:

Galvenais uzdevums – realizējot valsts atbalsta programmas, nodrošināt ALTUM portfeļa pieaugumu, saglabājot pozitīvu kapitāla atdevi un efektivitāti.

  1. Atjaunošanas un noturības mehānisma fonda finansējuma programmu veiksmīga realizācija, kur galvenie atbalstāmie virzieni – klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas risinājumi, uzņēmumu digitalizācija un samazinātas īres maksas namu būvniecība, kā arī investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi, kuru īstenošanai tiks izmantots valsts budžeta finansējums.
  2. Krievijas Federācijas izraisītā kara Ukrainā seku mazināšanas finanšu instrumentu realizācija un operatīva programmas nosacījumu koriģēšana, reaģējot uz mainīgajiem ārējās vides apstākļiem.
  3. Pillar Assessment novērtējumu procesa pabeigšana, lai ALTUM varētu kvalificēties InvestEU ieviešanas partnera statusam 2023.gadā.
  4. Īpašas uzmanības pievēršana vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (“ESG”) aspektu izvērtējumam, gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan turpinot pilnveidot ALTUM iekšējos procesus.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2022.gada 16.decembrī pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) ir pārapstiprināts baa3 līmenī. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017.gada 24.oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi