Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-12-22 15:25:29
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2022. gada 21. decembrī Sabiedrības telpās, Doma laukumā 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2023.gadam (ii) AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2023.gadam (iii) AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas darba plānu 2023.gadam (iv)  Ar Sabiedrību saistīto personu noteikumiem (v) Uzkrājumu veidošanas politiku (vi) padomes locekļa ievēlēšanu (vii) atļauju padomes loceklim savienot amatus.

Akcionāru sapulce nolēma:

1. apstiprināt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”  darbības plānu un budžetu 2023.gadam

2. apstiprināt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2023.gadam

3. apstiprināt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas darba plānu 2023.gadam

4. apstiprināt Ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” saistīto personu identifikācijas noteikumus

5.apstiprināt Uzkrājumu veidošanas politiku

6. pārvēlēt padomes loceklis Jāni Šnori uz jaunu termiņu

7. atļaut padomes loceklim Jānim Šnorem savienot amatus

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2022.gada 16.decembrī pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) ir pārapstiprināts baa3 līmenī. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017.gada 24.oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi