Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par valdes locekļa ievēlēšanu
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-12-16 12:16:04
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” padome valdes locekļa amatā apstiprinājusi Juri Jansonu. Amata pienākumus jaunais valdes loceklis sāks pildīt 2023. gada 9. janvārī un viņa pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

  Juris Jansons amatam izraudzīts normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) un ievērojot labu korporatīvās pārvaldības praksi.

  Atklātu konkursu uz AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” valdes locekļa amatu organizēja un valdes locekļa amata kandidātu atlases un novērtēšanas procesu trīs atlases kārtās veica ar kapitālsabiedrības padomes 2022. gada 17. marta lēmumu izveidota valdes locekļa nominācijas komisija sadarbībā ar vadītāju atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

  Nominācijas komisijas sastāvā bija pārstāvji no Ekonomikas, Zemkopības, Finanšu ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes.

Jaunievēlētā valdes locekļa galvenā atbildības joma būs riska vadība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana.

  J. Jansonam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze darbības atbilstības, finanšu noziegumu novēršanā un risku vadībā, kas gūta, ieņemot vadošus amatus AS “Swedbank”.

  J. Jansons ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Papildus ilggadējai pieredzei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, Jurim Jansonam ir CAMS sertifikāts, kas apliecina arī viņa starptautisko kompetenci.

No 2023. gada 9. janvāra AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valde strādās šādā sastāvā – valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, valdes locekļi Jēkabs Krieviņš, Inese Zīle, Ieva Jansone – Buka un Juris Jansons.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi