Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.1. Izcelsmes dalībvalsts
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-10-06 13:19:50
Versijas komentārs
Teksts

 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2022. gada 5. oktobrī no plkst. 12.00 Sabiedrības telpās, Doma laukumā 4, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi (i) par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  2021.gada darbības vērtējumu, (ii) par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas 2022. gada darbības plāna grozījumiem, (iii) par Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu par darbu 2021.gadā un prēmijas izmaksu (iv) par padomes locekļa pārvēlēšanu, (v) par atļauju padomes loceklim savienot amatus (vi)  par Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumu ar kapitāla atlaidi programmas projektu vērtēšanas procesu (vii) par riska kapitāla fondu Buildit Latvia Pre-Seed Fund un Commercialization Reactor Pre-seed Fund parakstītā kapitāla un Altum ieguldījuma palielināšanu.

Akcionāru sapulce nolēma:

1. novērtēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”  darbības rezultātus 2021.gadā ar vērtējumu “ļoti labi”

2. apstiprināt izmaiņas Iekšējā audita daļas 2022. gada auditu plānā

3. atbalstīt Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu par darbu 2021.gadā un prēmijas izmaksu

4. pārvēlēt padomes priekšsēdētāju Līgu Kļaviņu uz jaunu 3 gadu termiņu

5. atļaut Līgai Kļaviņai savienot amatus

6. pieņemt zināšanai informāciju par Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumu ar kapitāla atlaidi programmas projektu vērtēšanas procesu

7. akceptēt  riska kapitāla fondu Buildit Latvia Pre-Seed Fund un Commercialization Reactor Pre-seed Fund parakstītā kapitāla un Altum ieguldījuma palielināšanu

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.      

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi