Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31.decembrī
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-02-28 14:16:16
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) bruto portfelis 2021. gada 31. decembrī ir 978 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastāda 895 milj. eiro, ko veido 30,978 projekti, tai skaitā:

·         garantiju portfelis 414 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 23,345;

·         aizdevumu portfelis 316 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,476;

·         ieguldījumi riska kapitāla fondos 86 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 235;

·         Zemes fonds 79 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 922.

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 11.4% (91 milj. EUR) pēc apjoma un par 16.6% (4,400 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2021. gada 12 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 14 miljoni eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2021.gada nogalē ALTUM portfelis pietuvojies nozīmīgai atzīmei - vienam miljardam eiro. Esam aprēķinājuši, ka šo investīciju faktiskā ietekme uz ekonomiku ir vismaz 2,7 reizes lielāka, proti, tuvu 3 miljardiem eiro. Aizvadītais gads ALTUM darbībā ir vēl viens izaugsmes periods un to esam noslēguši ar labu finanšu rezultātu. Lai arī 2021.gads no pirmās līdz pēdējai dienai aizvadīts Covid-19 ēnā, ALTUM finansējums šajā perioda pārliecinoši vairāk ir izmantots uzņēmumu investīcijām izaugsmē un eksporta stiprināšanā. Tātad uzņēmēji ir pielāgojušies apstākļiem un neapstājas attīstībā, izmantojot finanšu instrumentu atbalstu. Portfeļa lielāko pieaugumu nodrošināja ALTUM Kapitāla fonda darbība, lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programma, aizdevumi MVU izaugsmei un energoefektivitātes projektiem. Arī garantiju portfelis ir ievērojami audzis, ALTUM turpinot sadarbību ar privāto sektoru finansējuma pieejamības veicināšanā gan uzņēmumu attīstībai, gan mājokļu pieejamībai privātpersonām, kur 2021.gads izceļas ar jūtamu pieprasījuma kāpumu.

 

Arī 2022.gadā ne tikai turpināsim visas iesāktās valsts atbalsta programmas, bet arī sāksim virkni jaunu. Aktīvi strādājam pie ES Atjaunošanas un noturības mehānisma programmu izstrādes klimata pārmaiņas mazinošiem projektiem mazo un vidējo uzņēmumu un daudzdzīvokļu ēku segmentos, kas nodrošinās plašāku ilgtspējīgā finansējuma pieejamību Latvijā. Tāpat būs jauns finanšu instruments īres namu būvniecībai. Gada sākumā kopā ar LIAA un Ekonomikas ministriju esam sākuši jaunu 100 miljonu apjoma programmu – aizdevumi ar kapitāla atlaidi vidējo un lielo komersantu investīciju projektiem. Tāpat kā līdz šim turpināsim izmantot dažādus finansējuma avotus, tai skaitā pērn oktobrī sākto trešo obligāciju emisiju programmu.”

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_12.2021_LV_FINAL_public.pdf (2258.62 kB)