Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele banka” 2021. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultāti
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-11-30 16:05:41
Versijas komentārs
Teksts

Galvenie rādītāji un notikumi

  • Spēcīgi finanšu rezultāti ar neto peļņu 44.7 miljoni eiro 2021. gada 9 mēnešos un gada kapitāla atdevi 16.3%. 2021. gada 3. ceturkšņa neto peļņa sasniedza 12.2 miljonus eiro.
  • Moody’s paaugstina Citadeles kredītreitingu līdz Baa2 ar stabilu nākotnes prognozi
  • Aktīvo klientu skaits 2021. gada 30. septembrī sasniedza 358 tūkstoti, 11% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2021. gada 9 mēnešos tika izsniegts 812 miljoni eiro, 148% pieaugums gada laikā. Jaunie aizdevumi 2021. gada 3. ceturksnī sasniedza 261 miljonu eiro, 11% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
  • Baltijas rezidentu depozīti 2021. gada 9 mēnešos turpināja palielināties un pieauga par 413 miljoniem eiro jeb 13%, salīdzinot ar 2020. gada beigām.
  • Banka turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 30. septembrī CAR (ieskaitot perioda rezultātu) bija 19.0% un LCR 161%.

Uzņēmējdarbības noskaņojums 2021. gada 3. ceturksnī bija pozitīvs. Aktīvo klientu skaits 2021. gada 30. septembrī sasniedza 358 tūkstošus klientu, kas ir 11% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 191 tūkstoti, kas ir par 38% vairāk kā gadu iepriekš.

Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegti 812 miljoni eiro

2021. gada 9 mēnešos klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegta rekorda augsta summa – 812 miljoni eiro, divas ar pusi reizes vairāk kā 2020. gada 9 mēnešos. 2021. gada 3. ceturksnī tika izsniegti 261 miljons eiro, 11% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Kopējais aizdevumu portfelis 2021. gada 30. septembrī bija 2,602 miljoni eiro, kas ir par 69% vairāk kā 2020. gada beigās. Portfeļa pieaugumu ietekmēja SIA UniCredit Leasing (pārdēvēts par SIA Citadele Leasing) iegāde gada sākumā. Portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties, un slikto kredītu rādītājs uz 2021. gada 30. septembri bija 3.2%, salīdzinot ar 3.5% 2020. gada beigās.

Spēcīgi finanšu rezultāti

Spēcīgi finanšu rādītāji ar neto peļņu 44.7 miljoni eiro 2021. gada 9. mēnešos un gada kapitāla atdevi 16.3%. Neto peļņa 3. ceturksnī bija 12.2 miljoni eiro, un kapitāla atdeve sasniedza 12.7%.

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 19.0% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 161%.

Klientu depozīti 2021. gada 30. septembrī sasniedza 3,893 miljonus eiro, 6% pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gada beigām. Baltijas rezidentu noguldījumi palielinājās par 413 miljoniem eiro (+13%).

Moody’s paaugstina Citadeles kredītreitingu līdz Baa2

2021. gada 13. septembrī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s paaugstināja Citadeles kredītreitingu, piešķirot Baa2 reitingu ar stabilu nākotnes prognozi. Paaugstinot bankas kredītreitingu, Moody's ir ņēmis vērā pastāvīgu uzlabojumu Citadeles maksātspējas rādītājos, bankai būtiski samazinot slikto kredītu īpatsvaru, augstāku kapitalizācijas veidošanu pēc SIA UniCredit Leasing iegādes (pārdēvēts par SIA Citadele Leasing), un bankas darbības vides uzlabošanos.

Citadele pievienojas Helves Future Hub akseleratora programmai

Future Hub, Helves izveidots inovāciju akselerators, saved kopā Eiropas līmeņa jaunuzņēmums ar Baltijas uzņēmumiem, ar mērķi radīt praktiskus risinājumus uzņēmumu ilgtspējas izaicinājumiem. Citadele ir pievienojusies akseleratora otrajai programmai kā līdz organizators. Programmas laikā (no 2021. gada septembra līdz decembrim) jaunuzņēmumiem ir iespēja strādāt pie šobrīd aktuālajiem ilgtspējas izaicinājumiem kopā ar tirgū vadošajiem uzņēmumiem. Programmas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu inovāciju attīstību un veicināt sadarbību starp tirgū vadošajiem uzņēmumiem.

Citadele emitē nenodrošinātas obligācijas 200 miljonu eiro apmērā

2021. gada novembrī Citadele ir veikusi 200 miljonu eiro nenodrošināto (Senior Unsecured) obligāciju emisiju. Moody’s obligācijām ir piešķīris reitingu Baa3. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pieci gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc četriem gadiem. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL). Līdzekļus no emitētajām obligācijām Citadele izmantos vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai

Par banku Citadele

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Līdzās klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un beidzot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un uz mobilā tālruņa numuriem.

Citadele ir otra lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 

         Kristīne Mennika
         Korporatīvās komunikācijas vadītāja
         Tālr. +371 26528533
         E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
         
         Ilona Frīdmane
         Investoru attiecību vadītāja
         Tālrunis: +371 29483327
         IR@citadele.lv

Pielikumi
Citadele_9m_2021_LV.pdf (1730.81 kB)