Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
ELEVING GROUP (IEPRIEKŠ – MOGO FINANCE) PAZIŅO GRUPAS NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 30. JŪNIJĀ
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-08-06 14:54:13
Versijas komentārs
Teksts

Rekordaugsta rentabilitāte, ko nodrošina vēsturiski lielākais aizdevumu apjoms un stabils finanšu sniegums  

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE NOTIKUMI

 • Rekordaugsti finanšu rezultāti 1. pusgadā, ko veicinājis ievērojams aizdevumu izsniegšanas apjoms (77 miljoni eiro 2021. gada 2. ceturksnī) un straujš portfeļa pieaugums, kas palielinājies par 4,9% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, sasniedzot EUR 211,5 miljonus.
 • Liels transportlīdzekļu pieprasījums visos Grupas aktīvās darbības tirgos, kas palielināja vidējo auto aizdevuma apjomu par 4%; auto aizdevumu pieteikumu skaits aktīvajos tirgos pieauga par 12,6% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni.
 • Vēsturiski augstākais konsolidētais izsniegto aizdevumu apjoms transportlīdzekļu finansēšanas tirgos[1], īpaši - Rumānijā, Ugandā un Kenijā, kur motociklu finansēšana turpina veiksmes stāstu produktīvo aizdevumu kategorijā, tādējādi radot darba vietas, piemēram, finansējot taksometru vadītājus.
 • Premium klases auto finansēšanas risinājums Primero[2] turpina stabilu izaugsmi un attīstību Latvijā; Primero, kā premium klases auto finansēšanas zīmols, ieviests arī Moldovā.
 • Par apturētajiem Albānijas un Bulgārijas tirgiem parakstīti pārdošanas līgumi, regulatoru apstiprinājums procesā.
 • Patēriņa finansēšanas tirgos[3] stabilizējušies aizdevumu izsniegšanas apjomi pēc Covid-19 radītās ietekmes uz tirgiem, kā arī attīstīts plašs filiāļu tīkls, lai nodrošinātu augstu klientu apkalpošanas kvalitāti. Ziemeļmaķedonijas tirgū sasniegts vēsturiski augstākais aizdevumu apjoms periodā.
 • Kā sociāli atbildīgs starptautiskās biznesa vides dalībnieks, Eleving Group īsteno mērķtiecīgu korporatīvo stratēģiju:
 • ieviesta vakcinācijas motivācijas programma un hibrīd-darba modelis Grupas galvenajā birojā
 • atklāta jauna Eleving Group korporatīvā mājaslapa
 • publicēts pirmais Grupas nefinanšu pārskats par 2020. gadu un uzsāktas vairākas sociālās ietekmes iniciatīvas

 GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

 • Rekordaugsta rentabilitāte, ko raksturo:
 • Vēsturiski augstākā EBITDA pusgadā – EUR 28,2 miljoni (6M 2020: EUR 15 miljoni) un normalizētā EBITDA[4] sasniedza EUR 31,1 miljonu.
 • Neto peļņa pirms valūtas kursa svārstību ietekmes palielinājās līdz EUR 7,6 miljoniem (6M 2020: EUR 0,3 miljoni) un normalizētais rādītājs sasniedza – EUR 10,5 miljonus.
 • Neto peļņa pēc valūtas kursa svārstību ietekmes sasniedz EUR 7,8 miljonus (6M 2020: EUR 3,8 miljoni zaudējumu) un normalizētais rādītājs sasniedza – EUR 10,7 miljonus.

 

 • Vēsturiski lielākais produktu portfelis - EUR 211,5 miljoni, kas ir par EUR 11,3 miljoniem vairāk salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni; attiecīgi EUR 8,5 miljoni no transportlīdzekļu finansēšanas un EUR 2,8 miljoni no patēriņa finansēšanas biznesa.
 • Līdz šim spēcīgākais kapitalizācijas koeficients (24,2%), pateicoties pašu kapitāla pieaugumam par 9,6%, sasniedzot EUR 4,2 miljonus salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni.
 • Debitoru parādi par Longo grupas pārdošanu samazinājušies par EUR 5 miljoniem, patlaban sastādot EUR 2,9 miljonus (2021. gada 1. ceturksnis: 7,9 miljoni eiro).
 • Pateicoties izciliem finanšu rezultātiem un kapitāla tirgus noturībai, Grupa izvērtē dažādas eiroobligāciju refinansēšanas iespējas 2021. gada otrajā pusē.

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius: “Eleving Group 2021.gada pirmajā pusgadā sasniedza teicamus finanšu rezultātus, apliecinot, ka stratēģiskais kurss koncentrēties uz esošajiem tirgiem un efektivizēt grupas organizatorisko struktūru ir bijis pareizs. Visbūtiskāk finanšu rezultātus ietekmēja vēsturiski augstākais grupas konsolidētais izsniegto aizdevumu apjoms. Rumānijā, Ugandā un Kenijā grupa izsniedza rekordaugstu skaitu aizdevumu transportlīdzekļu finansēšanas segmentā, savukārt Ziemeļmaķedonijas tirgū — patēriņa finansēšanas jomā. Pieredze un nozares pārzināšana ļāva mums ātri reaģēt uz globālās pandēmijas radīto ietekmi uz lietoto auto tirgu — tirgus ir bijis izteikti aktīvs, patērētājiem meklējot iespējas pārvietoties drošā vidē. Stabils un augošs pieprasījums pēc transportlīdzekļiem visos grupas darbības tirgos palielināja gan vidējā aizdevuma apjomu (par 4% vairāk nekā ceturksni iepriekš), gan auto finansējuma pieteikumu skaitu (par gandrīz 13%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni).

 1. gada pirmajos sešos mēnešos esam stiprinājuši arī grupas korporatīvo sniegumu. Lai veicinātu Eleving Group jaunā zīmola atpazīstamību starptautiskajā biznesa vidē, esam radījuši jaunu uzņēmuma tīmekļa vietni. Tāpat informējam investorus par grupas ilgtspējas, sociālās, vides un korporatīvās pārvaldības politiku, publicējot pirmo grupas nefinanšu ziņojumu un īstenojot vairākas sociālās ietekmes iniciatīvas, piemēram, e-paraksta risinājumu Rumānijā un motociklu braukšanas skolu sievietēm Kenijā. Lai veicinātu darbinieku iesaisti uzņēmējdarbības ilgtspējas nodrošināšanā un inovāciju kultūras veidošanā, esam ieviesuši vakcinācijas motivācijas programmu un hibrīddarba modeli, kas paredz elastīgus darba vides nosacījumus un veicina iekļaujošu korporatīvo kultūru.

Eleving Group nākamajos ceturkšņos plāno pakāpenisku izaugsmi, pārliecinoši ejot uz mērķi noslēgt labāko finanšu gadu grupas vēsturē, šo pārliecību balstot konsekventā un ilgtspējīgā uzņēmējdarbības attīstības stratēģijā.”

 

Eleving Group Finanšu direktors Māris Kreics: „Rekordaugsta rentabilitāte 2021. gada pirmajā pusgadā ir lielisks pierādījums nesen pārskatītajai stratēģijai un rūpīgai tās īstenošanai. Galvenie rentabilitāti raksturojošie rādītāji — visu laiku augstākais EBITDA rādītājs ar vairāk nekā 50% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu un rekordliels produktu portfelis 211,5 miljonu eiro apmērā, kur būtisks ieguldījums no abiem biznesa virzieniem – transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas. Noturīgu finanšu sniegumu nodrošināja arī pašu kapitāls, kas šobrīd vērtējams kā spēcīgākais grupas vēsturē — kapitāla pieaugums pirmajā pusgadā palielinājās par 39,1%, 2021. gada pirmā pusgada beigās sasniedzot 48 miljonus eiro.

Mūsu finansēšanas pozīcijas ir nemainīgi spēcīgas, nepārtraukti samazinoties kapitāla izmaksām Mintos savstarpējo aizdevumu platformā (vidējā svērtā finansējuma likme visam Mintos platformā finansētajam portfelim ir mazāka par 10%), kā arī grupas eiroobligāciju un Latvijas obligāciju otrreizējā tirgus cena tirgojas cenu diapazonā virs nomināla vērtības. 2022. gada otrajā pusē sagaidāms grupas eiroobligāciju termiņš, tāpēc plānojam izvērtēt obligāciju refinansēšanas iespējas 2021. gada otrajā pusē.”

 

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā: https://eleving.com/investors/ 

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2021. gada 10. augustā, plkst. 15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/2934356

 

KONTAKTI:

Eleving Group

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@eleving.com

 

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 14 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Vairāk: www.eleving.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

 1. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

 

[1] Latvija, Lietuva, Igaunija, Gruzija, Armēnija, Moldova, Rumānija, Baltkrievija, Uzbekistāna, Kenija, Uganda.

[2] Premium transportlīdzekļu finansēšanas risinājums izveidots stratēģiskā sadarbībā ar vietējo banku, ļaujot apvienot efektīvu bankas līmeņa produktu cenu politiku un finanšu tehnoloģiju ātrumu, izcilu klientu apkalpošanas līmeni, automatizāciju un elastīgumu. Primero Finance aizpilda tirgus nišu, kas veidojas starp tradicionālo banku/ līzinga sektoru un paaugstināta riska patēriņa finansēšanu.

[3] Ziemeļmaķedonija, Albānija, Moldova, Ukraina.

[4] Tiek koriģēts ar vērtības pieauguma amortizāciju EUR 1,8 milj. apmērā un ar zaudējumiem no Albānijas biznesa norakstīšanas EUR 1,1 milj. apmērā.

 

Pielikumi
6M_Report_LV_FINAL_060821.pdf (8400.06 kB)