Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Mogo Finance paziņo grupas neauditētos rezultātus par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31. martā
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-05-14 16:09:07
Versijas komentārs
Teksts

Spēcīgs produktu klāsts un augsta portfeļa kvalitāte nodrošina konsekventus peļņas rādītājus

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE NOTIKUMI

 • Visos aktīvajos Grupas tirgos saglabājas stabili rādītāji; Covid-19 ietekme ir minimāla.
 • Portfeļa kvalitāte turpina uzlaboties, pateicoties efektīviem parādu piedziņas procesiem un aizdevumu izsniegšanas politikai pēdējo divpadsmit mēnešu laikā.
 • Turpinās stabila izaugsme nesen uzsāktajos transportlīdzekļu finansēšanas produktos. Premium transportlīdzekļu finansēšanas risinājuma Primero[1] neto aizdevumu portfelis Latvijā sasniedzis EUR 15 miljonus, ko veido EUR 1,9 miljoni izsniegtā finansējuma apjoms 2021. gada 1. ceturksnī Kenijā finansēti vairāk nekā 10 000 motociklu - taksometru.
 • Transportlīdzekļu pārdošanas ienākumi joprojām stabili – vairāk nekā EUR 3 miljoni jau trešo ceturksni pēc kārtas.
 • Veiksmīgi noslēgts pārdošanas darījums attiecībā uz Kazahstānas tirgu, kur kopš pandēmijas sākuma darbība bija uz laiku apturēta.
 • Stabila izsniegtā finansējuma bilance, salīdzinot ceturkšņa rezultātu ar iepriekšējo ceturksni, par spīti pieaugošajiem Covid-19 ierobežojumiem Baltijas valstīs, motociklu deficītam Kenijā un joprojām pastāvošām mobilitātes un biznesa ierobežojumiem, kas ietekmē transportlīdzekļu pārdošanas darījumus vairākos tirgos.
 • Ieviesta adaptējama vienotā WEB/CRM platforma, kas jaunus produktus ļaus ieviest vienas dienas laikā.
 • 2. ceturksnī tiks uzsākti vairāki sociālo iniciatīvu projekti, lai atbalstītu neaizsargātas sabiedrības grupas dažādos pasaules tirgos.
 • Uzsākta nefinanšu ziņošanas prakse, izvēloties ESG ziņošanas formātu, lai publiskotu informāciju un datus par vides, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības aspektiem. Pirmais ESG ziņojums tiks publicēts 2021. gadā.

 

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

 • Ieņēmumi pieauga par 41,4%, sasniedzot EUR 32,8 miljonus (3M 2020: EUR 23,2 miljoni) un normalizētie ieņēmumi sasniedz EUR 33,6 miljonus, līdz ar kvalitatīvu portfeļa attīstību gan auto finansēšanas biznesā, gan patēriņa finansēšanas segmentā.  
 • Ievērojams pieaugums EBITDA rādītājā par 54,5%, sasniedzot EUR 13,6 miljonus (3M 2020: EUR 8,8 miljoni) un normalizēta EBITDA sasniedz EUR 14,5 miljonus, ko sekmēja fokusēšanās uz rentablākajiem tirgiem un optimizēta organizatoriskā struktūra.
 • Tīrā peļņa pirms valūtas kursa svārstībām palielinājusies līdz EUR 3,4 miljoniem (3M 2020: EUR 1,2 miljoni), ko lielā mērā noteica pieaugums ieņēmumos un stingra kontrole pār portfeļa kvalitāti.
 • Kopējais pašu kapitāls palielinājies par 27% līdz EUR 43,8 miljoniem (2020. g. 31. decembris: EUR 34,5 miljoni), kas skaidrojams ar veiksmīgiem biznesa rezultātiem, kā arī akcionāru papildus veikto ieguldījumu pašu kapitālā 2021. gada 1. ceturksnī.
 • Tika veikta sekmīga Latvijas obligāciju pārfinansēšana ar piesaistītiem vairāk nekā 600 jauniem obligacionāriem, kā arī saņemts pozitīvs iznākums no pirmajā ceturksnī notikušās Eiro obligacionāru sapulces, vienbalsīgi pieņemot visus uzņēmuma ierosinātos piedāvājumus.

 

Mogo Finance izpilddirektora Modestas Sudnius komentārs: “Pēc sākotnējā Covid-19 šoka Grupa jau trešo ceturksni pēc kārtas turpina demonstrēt nemainīgi stabilu sniegumu. 2021. gada 1. ceturksnī ieņēmumi turpināja augt un sasniedza 33,6 miljonus eiro. Ieņēmumu pieaugums tika sasniegts ar stabilu izsniegto aizdevumu apjomu, īstenojot pārdomātu kapitāla izvietošanu, vienlaikus pārceļot kapitālu no apturētajiem tirgiem uz aktīvajiem tirgiem un pastāvīgi uzlabojot portfeļa kvalitāti.

Galvenais nosacījums spēcīgiem finanšu rādītājiem ir konsekvents un pastāvīgi augošs biznesa sniegums 11 aktīvajos transportlīdzekļu finansēšanas tirgos un patēriņa finansēšanas biznesa virzienā. Lai arī dažos tirgos noteikto pārvietošanās ierobežojumu dēļ 1. ceturksnī lietotu auto pārdošanas rādītāji nebija apmierinoši, pieprasījums pēc transportlīdzekļu finansēšanas produkta nav samazinājies, tikai ir pagarinājies transportlīdzekļa iegādes cikls. Tagad, kad visos aktīvajos tirgos tiek sekmīgi īstenotas vakcinācijas programmas un tirgi sāk atvērties, varam paātrināt finansējuma izsniegšanu un turpinātu stiprināt savas tirgus pozīcijas.

Pirmajā ceturksnī mums izdevās sasniegt svarīgus operacionālos un korporatīvos atskaites punktus. Es ļoti priecājos, ka par spīti tirgus izaicinājumiem mums ir izdevies turpināt ar vietējo banku izveidotā Premium transportlīdzekļu finansēšanas risinājuma sekmīgu attīstību Latvijā, kā arī turpināt motociklu-taksometru finansēšanu Kenijā. Šo projektu turpmākā attīstība ir daļa no mūsu mērķiem šogad. Tāpat mēs turpināsim pievērst uzmanību digitalizācijai Grupas mērogā, būtiski uzlabojot automatizētās parādu piedziņas rīku un optimizējot mūsu interneta tīmekļa platformu.

Uzņēmums raugās nākotnē ar skaidru stratēģiju un spēcīgu biznesa sniegumu, mūsu komanda un jaunākās paaudzes tehnoloģiskais nodrošinājums Grupas uzņēmumos  ļauj man būt pilnīgi pārliecinātam, ka mēs spēsim visiem Grupas investoriem un citiem interesentiem demonstrēt nepārtraukti pieaugošus darbības rādītājus. Mēs esam pārskatījuši Grupas korporatīvo stratēģiju un īstenojuši korporatīvā zīmola maiņu: Mogo Finance ir kļuvis par Eleving Group. Mēs saglabāsim savu esošo vadošā produkta zīmolu “Mogo”, taču uzskatām, ka mūsu jaunā korporatīvā identitāte vēl labāk atainos Grupas ilgtspējas fokusu, produktu orientācijai priekšplānā izvirzot mērķi ar savu darbību radīt pozitīvu ietekmi pārstāvētajos tirgos, un sekmēs mūsu uzņēmējdarbības izcilību nākotnē. Mūsu misija ir veicināt sociālo mobilitāti dažādās  kopienās visā pasaulē, nodrošinot piekļuvi inovatīviem un ilgtspējīgiem finanšu risinājumiem. Pēc būtības mūsu pārskatītās misijas pamatā ir nefinanšu ziņošanas prakses iedibināšana, kā arī vairāku sociālo un ESG iniciatīvu uzsākšana, kas atspoguļosies arī mūsu produktu portfeļa sniegumā.”

Māris Kreics, Grupas Finanšu direktors: „Gandrīz 50% ieņēmumu pieaugums 2021. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo 2020. gada ceturksni, kā arī gandrīz trīs reizes augstāki perioda vispārējie ieņēmumi pirms valūtas kursa svārstībām – tie ir divi galvenie piemēri, kas raksturo 2020. gadā pieņemtos drosmīgos lēmumus, kur veiktās stratēģiskās uzņēmumu iegādes ir viens no tiem. 2021. gada 1. ceturksnī situācija ar valūtas kursu svārstībām bija stabila, bez būtiskām nelabvēlīgām, nedz  arī  pārlieku pozitīvām novirzēm. Tas, protams, ir saistīts gan ar mūsu risku ierobežošanas stratēģiju, gan ar ne tik stabilo valūtu ekspozīcijas samazinājumu mūsu kopējā produktu portfelī.

Grupas portfeļa kvalitāte pēdējo ceturkšņu laikā lēnām, bet nemitīgi uzlabojas. Kopumā joprojām saglabājam konservatīvāku  aizdevumu izsniegšanas politiku nekā pirms 2020. gada marta, tomēr kompānija ir sākusi selektīvi atvieglot aizdevumu izsniegšanu nosacījumus. Individuāli atvieglojumi tiek piemēroti valstīs, kur makroekonomiskā situācija ir stabila un portfeļa kvalitāte ir izcila.

Mēs pozitīvi vērtējam savas izredzes izpētīt vispārējo kapitāla tirgus noskaņojumu saistībā ar Grupas Eiroobligāciju pārfinansēšanu. Ar to rēķinoties, vairāku pēdējo mēnešu laikā  atsevišķu kapitāla apjomu esam izvietojuši Eiroobligāciju atpirkuma nolūkos, kā arī pievēršam aizvien vairāk uzmanības savas bilances vienkāršošanai, tostarp ar Longo grupas pārdošanu saistīto debitoru parādu samazināšanai, atbrīvošanos no atsevišķiem tirgiem u.c. Mūsu pozitīvo skatījumu uz iespējamo Eiroobligāciju pārfinansēšanu stiprina arī mūsu Latvijas obligāciju veiksmīgā pārfinansēšana, kas notika šī gada 1. ceturksnī un kā rezultātā mūsu investoru kopienai pievienojās vairāk nekā 600 jauni obligacionāri.”

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31. martā ir pieejams šeit: https://mogo.finance/investment/results-and-reports/

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2021. gada 18. maijā, plkst. 15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/7055899

KONTAKTI:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

Email: maris.kreics@mogofinance.com

 

PAR MOGO FINANCE:

Mogo Finance Grupa darbojas globālā finanšu tehnoloģiju industrijā, inovatīvi attīstot auto un patērētāju finansēšanas nozari un nodrošinot finanšu pieejamību 14 pasaules valstīs.  Dibināta 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Latvijā, Mogo Finance Grupa veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālās Āzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

 

Vairāk: www.mogo.finance

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

  

[1] Premium transportlīdzekļu finansēšanas risinājums izveidots stratēģiskā sadarbībā ar vietējo banku, ļaujot apvienot efektīvu bankas līmeņa produktu cenu politiku un finanšu tehnoloģiju ātrumu, izcilu klientu apkalpošanas līmeni, automatizāciju un elastīgumu. Primero Finance aizpilda tirgus nišu, kas veidojas starp tradicionālo banku/līzinga sektoru un paaugstināta riska patēriņa finansēšanu.

 

 

 

Pielikumi
Eleving_Group_Report_Q1_2021_LV FINAL.pdf (1714.48 kB)