Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Mogo Finance paziņo neauditētos rezultātus par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-02-15 12:35:08
Versijas komentārs
Teksts

Rekordaugsts EBITDA rādītājs 46 miljonu eiro apjomā apliecina kompānijas noturību pret globālām ekonomikas turbulencēm, veidojot stabilu pamatu 2021. gadam

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE NOTIKUMI

 • Noturīgi spēcīgs sniegums Mogo pārstāvētajos tirgos; Covid-19 otrais vilnis nav ietekmējis grupas darbību.
 • Ir noslēgusies Ziemeļmaķedonijas biznesa pārdošana, kura darbība bija uz laiku apturēta jau kopš pandēmijas sākuma.
 • Stabils aizdevumu izsniegšanas apjoms 4. ceturksnī, neraugoties uz stingrākiem ierobežojumiem; produktīvā kreditēšanas daļa pašnodarbinātiem uzņēmējiem turpina pieaugt.
 • Portfeļa kvalitāte turpina uzlaboties, pateicoties efektīviem parādu piedziņas procesiem, stingrākai aizdevumu izsniegšanas politikai pēdējo deviņu mēnešu laikā.
 • Nepārtraukti ieguldījumi grupas radītājās tehnoloģijās un to attīstībā, vēl vairāk stiprinājuši automatizēto parādu piedziņas un aizdevumu izsniegšanas procesus.
 • Patērētāju kreditēšanas biznesa virziens sniedz pieaugošu ieguldījumu ieņēmumu rādītājos.
 • Administratīvās izmaksas palielinājušās par 12,3% sasniedzot EUR 34,6 miljonus (12M 2019: EUR 30,8 miljoni); nelielais pieaugums skaidrojams ar patērētāju kreditēšanas uzņēmumu iegādi. Administratīvās izmaksas, kas koriģētas par šīm iegādēm, saglabājušās pagājušā gada līmenī.

 

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

 • Ieņēmumi auguši par 24,0%, sasniedzot EUR 99,2 miljonus (12M 2019: EUR 80,0 miljoni).
 • EBITDA rādītājs ievērojami palielinājies par 45,4%, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni EUR 45,8 miljonu apjomā (12M 2019: EUR 31,5 miljoni), ko veicināja optimizēta organizācijas struktūra un izmaksu bāze, kā arī koncentrēšanās uz visrentablākajiem tirgiem; 4. ceturksnis ir jau otrais ceturksnis pēc kārtas ar rekordaugstu EBITDA rādītāju.
 • Neto peļņa pirms valūtas kursa svārstībām palielinājusies līdz EUR 15,5 miljoniem (12M 2019: EUR 6,3 miljoni) galvenokārt dēļ ieņēmumu pieauguma un portfeļa kvalitātes.
 • Kopējais pašu kapitāls palielinājies par 22,9% līdz EUR 35,4 miljoniem (31.12.2019: EUR 28,8 miljoni), kas skaidrojams ar veiksmīgiem biznesa rezultātiem, kā arī akcionāru papildus veikto ieguldījumu pašu kapitālā 2020. gada 1. ceturksnī.
 • Eiroobligāciju finanšu kovenanšu rādītāji joprojām atrodas labā līmenī – pārsniedzot Eiroobligāciju līgumiskos nosacījumus.

 

Modestas Sudnius, “Mogo Finance” Izpilddirektors:

“Neskatoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, “Mogo Finance” savu fiskālo 2020. gadu pabeidza ar labiem rezultātiem, uzrādot rekordaugstus ieņēmumus un EBITDA rādītājus, kā arī izcilu portfeļa kvalitāti. Rezultātus veidoja efektīva kapitāla sadale, galveno uzmanību pievēršot stabiliem reģioniem, kas dod vislielāko peļņu, produktiem ar vislabākajiem peļņas-zaudējumu rādītājiem, kā arī izmaksu bāzes optimizācijai. Uzņēmums iegādājās stratēģiskus biznesus, kas palīdzēja uzlabot kopējo grupas darbību. Pandēmijas dēļ mums vajadzēja vēl vairāk stiprināt parādu piedziņas procesus un ieviest elastīgākus atmaksas grafikus. Papildus tam mēs pilnveidojām savu risku izvērtēšanas politiku, kas ir uzrādījusi teicamus rezultātus. Kā arī ar mums bija mūsu investori - kamēr eiroobligāciju īpašnieki nobalsoja par lielāku elastību turpmākajā attīstībā, abu Latvijas obligāciju kreditori apliecināja nopietnu atbalstu to refinansēšanai. Mēs esam nostiprinājuši “Mogo Finance” noturību pret krasām izmaiņām un izveidojuši spēcīgu pamatu 2021. gadam.”

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī ir pieejams šeit: https://mogo.finance/investment/results-and-reports/.

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2021. gada 17. februārī, plkst. 15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/7928336

KONTAKTI:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

Email: maris.kreics@mogofinance.com

PAR MOGO FINANCE:

Mogo Finance ir viens no vadošajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem pasaules mērogā. Noteiktos tirgos kompānija attīsta arī patērētāju kreditēšanas pakalpojumu kā stratēģisku finansiālā ieguldījuma virzienu biznesa rezultātu un klientu loka paplašināšanas nolūkos. Efektīvi apkalpojot tirgus nišu, ko tradicionālie aizdevēji pietiekami neapkalpo, Mogo Finance nodrošina finanšu pieejamību, kardināli transformējot un attīstot lietotu auto un patērētāju finansēšanas nozari 14 pasaules valstīs – izsniedzot vairāk kā 650 miljonus eiro nodrošināto aizdevumu un pārvaldot finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu produktu portfeli vairāk kā 202 miljonu eiro apjomā. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo klātbūtne daudzos tirgos un diversificētas ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu biznesa mēroga un attīstības tempa kontekstā, kas ir tālu no nozares konkurentiem. Mogo Finance ir finanšu tehnoloģiju kompānija, kas produktu izplatīšanā izmanto diversificētu daudzkanālu pieeju, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 2 000 sadarbības partnerus visās valstīs, kā arī tiešsaistē.  Plaša fiziskā pieejamība un izcila klientu servisa pieredze ļauj Mogo Finance būt vadošajam zīmolam industrijā. Vispusīgi attīstīts autodarījumu portāls veicina savstarpējās pārdošanas potenciālu atgūto auto tirdzniecībā un auto finansēšanā. Kompānija dibināta 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, pamatā fokusējoties uz IKP-dinamiskām attīstības valstīm Centrālajā, Austrumu un Dienvidaustrumeiropā. Mogo darbojas arī Kaukāza un Centrālās Āzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

www.mogofinance.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi
Mogo Finance 12M 2020 Report LAT.pdf (652.71 kB)