Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
CORRECTION: Mogo Finance paziņo neauditētos rezultātus par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-01-20 16:08:22
Versijas komentārs Pārskats papildināts ar AS Mogo naudas plūsmas pārskatu
Teksts

LABOJUMS: atjaunināts kapitalizācijas rādītājs pārskatā

Pirmie sasniegumi ceļā uz efektīvāku un pelnošāku organizāciju 

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE NOTIKUMI

 • Efektīvi darbojošos valstu sniegums atguvies no sākotnējā pandēmijas šoka; vērojams progress koncentrējot biznesa operācijas uz visrentablākajiem tirgiem. 
 • Aizdevumu izsniegšanas un parādu piedziņas apjomi atgriezušies pirms-pandēmijas līmenī; produktu portfeļa kvalitāte pakāpeniski tiek atjaunota.
 • Administratīvās izmaksas nemainīgas salīdzinot ar iepriekšējo gadu; tās salāgotas ar biznesa optimizācijas procesiem.
 • Veiksmīga iegādāto patērētāju kreditēšanas biznesu intergrācija un to pozitīva ietekme uz kopējiem biznesa rezultātiem.
 • Autodarījumu portālu atklāšana 13 tirgos, veicinot savstarpējās pārdošanas potenciālu atgūto auto tirdzniecībā un auto finansēšanā.
 • Palielinās produktīvās kreditēšanas īpatsvars uzņēmējdarbību atbalstošu aizdevumu veidā pašnodarbinātiem klientiem.

 

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

 • Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi auguši par 16,3%, sasniedzot EUR 64,9 miljonus (9M 2019: EUR 55,8 miljoni).
 • EBITDA straujš pieaugums par 8,3% sasniedzot vēsturiski augstāko - rekordrezultātu - EUR 24,7 miljoni (9M 2019: EUR 22,8 miljoni), atspoguļojot efektīvu organizācijas struktūru un izmaksu bāzi, kā arī koncentrēšanos uz visrentablākajiem tirgiem; 3. ceturkšņa finanšu rādītājiem visbūtiskākā ietekme uz EBITDA 9 mēnešu rezultātiem. 
 • EBITDA koriģēta ar mezanīna akciju iegūšanas tiesību atmaksu EUR 1,3 miljonu apmērā, ir palielinājusies par 14,0% līdz EUR 26,0 miljoniem.
 • Neto peļņa pirms valūtas kursa svārstībām samazinājusies līdz EUR 2,5 miljoniem (9M 2019: EUR 4,5 miljoni) galvenokārt  dēļ uzkrājumu pieauguma portfeļa vērtības samazinājuma; koriģēta ar mezanīna akciju iegūšanas tiesību atmaksu - samazinājums līdz EUR 3,8 miljoniem.
 • Kopējais pašu kapitāls samazinājies par 5,9% līdz EUR 27,1 miljoniem (31.12.2019: EUR 28,8 miljoni), kas attiecināms uz valūtas kursu svārstību radītajiem zaudējumiem attiecīgajā periodā.
 • Eiroobligāciju finanšu kovenanšu rādītāji atrodas labā līmenī virs Eiroobligāciju līgumiskajiem nosacījumiem, neraugoties uz rentabilitātes pasliktināšanos Covid-19 globālās pandēmijas seku dēļ.

 

 

Mogo Finance izpilddirektora Modestas Sudnius komentārs: “Mogo Finance grupa veiksmīgi pārvaldījusi globālās Covid pandēmijas izraisītos izaicinājumus, ko apliecina trešā ceturkšņa rezultāti. Mēs esam veikuši vienmērīgu pāreju uz “jauno normālo” ekonomikas režīmu, izveidojot efektīvu, produktīvu un “lean kultūrā” balstītu organizācijas struktūru, tādejādi uzrādot spēcīgus biznesa rezultātus. Vēsturiski augstākais EBITDA rādītājs, kā sniegumu visvairāk ietekmējuši tieši trešā ceturkšņa finanšu rezultāti, apliecina, ka mūsu izvēlētā diversificētā multi-kanālu finanšu tehnoloģiju pieeja ir veiksmīga un ilgtspējīga ilgtermiņā. Mēs esam pielāgojuši Mogo Grupas korporatīvās pārvaldības stratēģiju, iekļaujot optimizētu reģionālo pārstāvniecību struktūru un izmaksu bāzes pārvērtēšanu visos tirgos. Ar nepārtrauktu koncentrēšanos uz visrentablākajiem un visienesīgākajiem tirgiem, Mogo ir izdevies optimizēt produktu portfeli un iziet no dažiem agrīnās attīstības stadijas tirgiem. Papildu ienākošās naudas apjoms, kas ģenerēts samazinātas aizdevumu izsniegšanas periodā, mērķtiecīgi investēts biznesa paplašināšanā – stratēģiski drosmīgā patēriņa kreditēšanas kompāniju iegādē, tādejādi veicinot un paplašinot Mogo Finance ienākumus. Patēriņa kreditēšanas virziens vienlaikus arī veicina auto finansēšanas biznesa operāciju un izmaksu optimizāciju. Mēs turpināsim koncentrēties uz Mogo Finance produktu un investīciju portfeļa attīstību, darbojoties kā tehnoloģijās orientēts, datos balstīts, inovatīvs aizdevējs kardināli transformējot abus biznesa virzienus.”

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī ir pieejams šeit: https://mogo.finance/investment/results-and-reports/.

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2020. gada 12. novembrī, plkst. 15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/6588847

KONTAKTI:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

Email: maris.kreics@mogofinance.com

PAR MOGO FINANCE:

Mogo Finance ir viens no vadošajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem pasaules mērogā. Noteiktos tirgos kompānija attīsta arī patērētāju kreditēšanas pakalpojumu kā stratēģisku finansiālā ieguldījuma virzienu biznesa rezultātu un klientu loka paplašināšanas nolūkos. Efektīvi apsaimniekojot tirgus nišu, ko tradicionālie aizdevēji pietiekami neapkalpo, Mogo Finance nodrošina finanšu pieejamību, kardināli transformējot un attīstot lietotu auto un patērētāju finansēšanas nozari 14 pasaules valstīs – izsniedzot vairāk kā 585 miljonus eiro nodrošināto aizdevumu un pārvaldot finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu produktu portfeli vairāk kā 192 miljonu eiro apjomā. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo klātbūtne daudzos tirgos un diversificētas ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu biznesa mēroga un attīstības tempa kontekstā, kas ir tālu no nozares konkurentiem. Mogo Finance ir finanšu tehnoloģiju kompānija, kas produktu izplatīšanā izmanto diversificētu daudzkanālu pieeju, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 2 000 sadarbības partnerus visās valstīs, kā arī tiešsaistē.  Plaša fiziskā pieejamība un izcila klientu servisa pieredze ļauj Mogo Finance būt vadošajam zīmolam industrijā.  Vispusīgi attīstīts autodarījumu portāls veicina savstarpējās pārdošanas potenciālu atgūto auto tirdzniecībā un auto finansēšanā. Kompānija dibināta 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, pamatā fokusējoties uz IKP attīstības valstīm Centrālajā, Austrumu un Dienvidaustrumeiropā. Mogo darbojas arī Tuvo Austrumu, Kaukāza un Centrālās Āzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā. www.mogofinance.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi
Mogo Finance_9M 2020 Report_LAT.pdf (621.92 kB)
201109_Mogo Finance_9M 2020 Report_FINAL 10.11.2020_with_LV_CF_LAT.pdf (641.87 kB)