Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-11-06 15:27:11
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2020. gada 03.novembrī no pulksten 16.00 līdz 16.15  un 2020. gada 6. novembrī no pulksten 8.00 līdz 8.40 (ar pārtraukumu).

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par (i) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai, (ii) par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu pārskatu revidentu 2020. gadam, 2021. gadam un 2022. gadam, (iii) par Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu jaunam termiņam.

Akcionāru sapulce nolēma:

1. palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un un   ieskaitīt EUR 20 000 000 AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā  krīzes garantiju programmas finansēšanai;

2. ievēlēt par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu pārskatu revidentu 2020. gadam, 2021. gadam un 2022. gadam sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Deloitte Audits Latvia" (reģ.nr. 40003606960);

3. ar 01.12.2020. ievēlēt Revīzijas komiteju uz trīs gadu termiņu šādā sastāvā: Revīzijas komitejas vadītāja: Gunta Darkevica, Revīzijas komitejas locekļi: Kristaps Soms, Gints Trupovnieks.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s) 2020. gada 9. aprīlī pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu un bāzes kredītnovērtējumu (baseline credit assessment) baa3, kas ir investīciju līmeņa reitings. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Altum saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi