Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Banka Citadele paraksta administratīvo līgumu ar FKTK
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-04-30 18:01:22
Versijas komentārs
Teksts

AS “Citadele banka” (Banka) un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir parakstījušas administratīvo līgumu par FKTK veikto bankas pārbaudi 2018. gadā.

FKTK un Banka vienojas par nepieciešamajām darbībām, kas Bankai jāīsteno, veicot turpmākus uzlabojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) jomā, tostarp papildu 2,3 miljonu eiro investīcijas iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanā.

Pārbaude, kas tika veikta 2018. gadā un attiecās uz Citadeles atbilstību normatīvajām prasībām, tostarp tiesību aktu par AML prasību īstenošanu. Vienošanās attiecas uz trūkumiem, ka atsevišķos izolētos gadījumos, netika veikta pietiekama klientu patiesā labuma guvuma izpēte, vai arī nebija pilnībā nodrošināta klienta saimniecisko darbību apliecinošā dokumentācija. Visi klienti, kuriem tika konstatēti minētie trūkumi, jau bija slēgti jeb atradās slēgšanas procesa beigās, atbilstoši iepriekš pieņemtajiem lēmumiem un neatkarīgi no FKTK audita.

“Desmit gadu laikā no nerezidentu bankas Citadele pārveidojusies par banku Latvijas un Baltijas rezidentiem – privātpersonām un uzņēmumiem. Klienti mūs atzīst par vienu no labākajām vietējām bankām, kas sniedz labākos digitālos finanšu pakalpojumus un vislabāko klientu apkalpošanu,” saka Uldis Upenieks, Citadeles valdes loceklis atbilstības jautājumos. “Citadele ir apņēmusies sasniegt un saglabāt visaugstākos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas (AML/CFT) atbilstības standartus, investējot IT sistēmās, iekšējā kontrolē, personāla apmācībā, neatkarīgās pārbaudēs u.c.

Banka maksās soda naudu 674’070 eiro apmērā. Nosakot sanācijas maksas apmēru, FKTK ir ņēmusi vērā, ka AML/CFT riska līmenis, kas raksturo bankas klientu bāzi un finanšu pakalpojumus, ir ļoti zems.

Banka ir neatkarīgi un pēc savas iniciatīvas izstrādājusi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas pasākumu plānu” (Pasākumu plāns), lai ieviestu uzlabojumus FKTK konstatēto trūkumu novēršanai, un jau ir veikti vairāki īstenošanas pasākumi, piemēram, “KYC Kompetences centra” izveide, dokumentācijas un IT sistēmu turpmāka uzlabošana, papildu AML atbilstības personāla piesaiste utt.

Kā daļu no Pasākumu plāna Citadele ir apņēmusies ieguldīt papildu 2,3 miljonus eiro un veikt darbības, lai vēl vairāk stiprinātu bankas procesus, sistēmas un darbības.

 

 

         Kristīne Mennika
         
         Korporatīvās komunikācijas vadītāja
         
         Mob. tālrunis: +371 26528533
         
         Kristine.Mennika@citadele.lv

Pielikumi