Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par AS „mogo" obligāciju iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-11-10 12:55:39
Versijas komentārs
Teksts

Par AS „mogo" obligāciju iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka 10.11.2014. ir saņēmusi AS "NASDAQ OMX Rīga" paziņojumu, ar kuru AS "NASDAQ OMX Rīga" informē par AS ''mogo'' obligāciju iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā.

Saskaņā ar AS "NASDAQ OMX Rīga" sniegto informāciju, pamatojoties uz AS "NASDAQ OMX Rīga" valdes 07.11.2014. lēmumu, ar 11.11.2014. tiek uzsākta AS ''mogo'' obligāciju  kotēšana Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

1. ISIN kods: LV0000801363;
2. dzēšanas datums: 31.03.2021.;
3. nominālvērtība: EUR 1 000;
4. iekļaujamo obligāciju skaits: 19 062;
5. izvietotais emisijas apjoms: EUR 19 062 000;
6. kopējais emisijas apjoms: EUR 20 000 000;
7. obligāciju kupona maksājumi tiks veikti reizi mēnesī;
8. obligāciju kupona gada likme fiksēta: 10%;
9. pirmais procentu izmaksas datums: 31.03.2014.;
10. pēdējais procentu izmaksas datums: 31.03.2021.;
11. obligāciju pirmstermiņa dzēšana: Emitents var veikt daļēju vai pilnīgu pirmstermiņa atmaksu, sākot ar 2014. gada 31. decembri katra mēneša pēdējā datumā.
12. Biržas tirdzniecības kods* MOGO100021A;
13. Biržas tirdzniecības kods** MOGO100021AB.

*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
**fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

AS "mogo" obligācijas emisijas prospekts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ir reģistrēts 23.10.2014.

Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka līdz ar obligāciju kotēšanas uzsākšanu, t.i., sākot ar 11.11.2014., AS ''mogo'' kā emitentam, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir saistošas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības.

Pielikumi