Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (268)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2020-04-08 17:00:43 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Placement of Notes
2020-04-08 17:00:18 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par obligāciju izvietošanas rezultātiem
2020-04-08 08:59:24 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par paredzamo ienesīgumu līdz dzēšanai diapazonu
2020-04-08 08:58:32 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Expected Yield to Maturity Range
2020-04-07 15:57:11 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par obligāciju emisiju
2020-04-07 15:56:43 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Issuance of Notes
2020-04-06 15:50:52 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmums
2020-04-06 15:50:37 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Decision passed by the extraordinary general meeting of JSC Development Finance Institution Altum
2020-04-03 12:52:48 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV ALTUM plāno veikt obligāciju emisiju
2020-04-03 12:52:32 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN ALTUM is planning issuance of notes
2020-04-02 13:45:46 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Revidēts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2019. gadu
2020-04-02 13:45:20 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Audited JSC Development Finance Institution Altum Consolidated and Separate Annual Report for the year ended 31 December 2019
2020-03-20 15:00:16 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Information on the impact of COVID-19 on activities of JSC Development Finance Institution Altum
2020-03-20 14:59:43 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Informācija par COVID-19 ietekmi uz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbību
2020-02-28 15:43:29 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 31.decembrī
2020-02-28 15:43:15 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the twelve-month period ended 31 December 2019
2020-01-14 09:58:41 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Major Goals and Assignments of JSC Development Finance Institution Altum in Year 2020
2020-01-14 09:58:16 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2020. gadā
2020-01-09 10:59:17 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi
2020-01-09 10:59:08 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Items Examined by Shareholders’ Meeting of JSC Development Finance Institution Altum