Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (48)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2024-07-12 19:15:29 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Information on a significant transaction
2024-07-12 19:14:37 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu
2024-06-27 16:52:34 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces fixing coupon rate for a floating-rate bond effective from 30 June 2024
2024-06-27 16:51:13 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group paziņo par kupona likmes fiksēšanu mainīgas procentu likmes obligācijām, kas stājas spēkā 2024. gada 30. jūnijā
2024-06-13 16:35:15 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Announcement on leadership transition at subsidiary company
2024-06-13 16:34:06 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par meitassabiedrības vadības maiņu
2024-06-13 15:07:17 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group to launch a transformational program to increase profitability for a sustainable growth
2024-06-13 15:05:46 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group uzsāk transformācijas programmu, lai palielinātu rentabilitāti un nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi
2024-05-31 15:31:32 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Announcement on changes in management of a subsidiary company
2024-05-31 15:30:25 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par izmaiņām meitassabiedrības vadībā
2024-05-31 09:59:52 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding announces unaudited 3-month operating results for 2024
2024-05-31 09:58:28 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo neauditētos 3 mēnešu darbības rezultātus par 2024. gadu
2024-05-31 09:25:30 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Announcement on resolutions of a subsidiary company adopted on an extraordinary meeting of shareholders
2024-05-31 09:23:39 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par meitassabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtiem lēmumiem
2024-05-27 23:31:32 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces 2023 full-year results
2024-05-27 23:28:54 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group paziņo 2023. gada rezultātus
2024-05-16 19:53:00 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Notice on the publication deadline of Amber Beverage Group's 2023 audited annual report
2024-05-16 19:52:01 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par Amber Beverage Group 2023. gada auditētā gada pārskata publicēšanas termiņu
2024-04-30 15:49:58 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group publishes its first-ever ESG Report
2024-04-30 15:46:55 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group publicē savu pirmo ESG ziņojumu