This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23052)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-06-13 14:31:25 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2024-06-13 14:30:59 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
2024-06-12 18:06:12 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN The decisions of Latvijas Juras medicinas centrs JSC Annual Shareholders’ Meeting on June, 12, 2024.
2024-06-12 18:04:52 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.
2024-06-12 12:18:04 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par finanšu pārskatu publicēšanu
2024-06-12 12:17:54 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On publishing of the financial reports
2024-06-11 16:02:21 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
2024-06-11 16:02:10 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistīto personu darījumu ar finanšu instrumentiem
2024-06-10 16:21:45 Citadele banka, AS 1 LV AS "Citadele banka" 2024. gada 2. ceturkšņa rezultātu publicēšanas datums
2024-06-10 16:21:35 Citadele banka, AS 1 EN The publishing date for AS “Citadele banka” Q2 2024 financial results
2024-06-10 10:02:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV Par AS DelfinGroup akciju dividendēm
2024-06-10 10:02:38 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN Dividend payment ex-date of AS DelfinGroup
2024-06-10 08:06:57 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO Bank joins the international SWIFT network, the bank code will be IDXOLV22
2024-06-10 08:06:37 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO Banka pievienojas SWIFT tīklam, bankas kods būs IDXOLV22
2024-06-07 16:35:04 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību
2024-06-07 16:34:55 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification of major shareholdings
2024-06-07 16:13:21 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-06-07 16:12:49 Indexo, IPAS 1 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-06-04 16:59:57 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Akcionāriem piederošo DelfinGroup akciju piedāvājums piesaista vairāk nekā 1000 investoru ar kopējo pieprasījumu vairāk nekā 9 miljoni eiro
2024-06-04 16:59:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup share offer attracts more than 1000 investors with total demand over 9 million euros