This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22696)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-02-02 15:54:26 Latvenergo, AS 1 EN Decisions of the Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2024-02-02 15:54:19 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
2024-02-02 13:17:16 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum operational volumes for the twelve months period ending 31 December 2023
2024-02-02 13:16:31 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības apjomi 2023.gada 12 mēnešos
2024-02-01 16:53:02 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumu ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-02-01 16:52:36 Indexo, IPAS 1 EN About the transaction with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-02-01 14:25:19 Storent Holdings, SIA 2 LV SIA Storent Holdings Starpposma ziņojums par 2023.gada 4.ceturksni
2024-02-01 14:23:50 Storent Holdings, SIA 2 EN SIA Storent Holdings interim report for 4th quarter 2023
2024-01-31 17:38:08 Indexo, IPAS 2 LV Paziņojumi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu
2024-01-31 17:37:48 Indexo, IPAS 2 EN Notifications on obtaining a significant holding
2024-01-31 08:34:37 Indexo, IPAS 1 EN Notification on the increase of share capital of INDEXO subsidary AS IDX1R
2024-01-31 08:34:30 Indexo, IPAS 1 LV Paziņojums par INDEXO meitas uzņēmuma AS IDX1R pamatkapitāla palielināšanu
2024-01-30 15:28:09 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces senior management changes
2024-01-30 15:26:57 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par izmaiņām Amber Beverage Group augstākā līmeņa vadībā
2024-01-30 09:12:54 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup explains the procedure for paying out annual dividends
2024-01-30 09:12:35 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup skaidro gada dividenžu izmaksas kārtību
2024-01-29 17:22:13 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Announcement on the establishment of the Audit Committee
2024-01-29 17:20:48 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par Revīzijas komitejas izveidošanu
2024-01-29 09:00:32 Latvenergo, AS 1 EN lvija Boreiko joins the Management Board of Latvenergo AS
2024-01-29 09:00:17 Latvenergo, AS 1 LV AS “Latvenergo” valdē darbu sāk Ilvija Boreiko