This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23044)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-06-17 15:40:52 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank Council membership increased
2024-06-17 15:38:56 BluOr Bank, AS 1 LV Paplašināts BluOr Bank Padomes sastāvs
2024-06-13 17:16:25 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup Ilgtspējas ziņojums par 2023. gadu
2024-06-13 17:16:13 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup Sustainability report for 2023
2024-06-13 16:35:15 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Announcement on leadership transition at subsidiary company
2024-06-13 16:34:06 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par meitassabiedrības vadības maiņu
2024-06-13 16:17:01 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Paziņojums par Amber Latvijas balzams vadības maiņu
2024-06-13 16:15:27 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN Announcement on leadership transition at Amber Latvijas balzams
2024-06-13 16:11:24 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo - the first company in the Baltic states to receive an assessment from the Moody's climate target scoring system
2024-06-13 16:10:56 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo - pirmais uzņēmums Baltijas valstīs ar Moody's klimata mērķu vērtējumu
2024-06-13 15:07:17 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group to launch a transformational program to increase profitability for a sustainable growth
2024-06-13 15:05:46 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group uzsāk transformācijas programmu, lai palielinātu rentabilitāti un nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi
2024-06-13 14:31:25 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2024-06-13 14:30:59 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
2024-06-12 18:06:12 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN The decisions of Latvijas Juras medicinas centrs JSC Annual Shareholders’ Meeting on June, 12, 2024.
2024-06-12 18:04:52 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2024.gada 12.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.
2024-06-12 12:18:04 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par finanšu pārskatu publicēšanu
2024-06-12 12:17:54 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On publishing of the financial reports
2024-06-11 16:02:21 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
2024-06-11 16:02:10 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistīto personu darījumu ar finanšu instrumentiem