This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22311)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-09-01 08:51:01 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo invites to its Investor Conference Webinar about financial results of 6 months 2023
2023-09-01 08:50:52 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo aicina investorus uz virtuālo konferenci par 2023. gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem
2023-08-31 16:52:31 Indexo, IPAS 1 EN About transaction with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2023-08-31 16:52:20 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumu ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2023-08-31 16:22:32 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN The draft decisions for the Annual Shareholders' Meeting held on September 15th, 2023
2023-08-31 16:22:23 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2023.gada 15.septembrī
2023-08-31 16:15:59 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” nerevidēts 2023.gada 6 mēnešu finanšu pārskats
2023-08-31 16:15:50 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Unaudited financial report for the 6 months period of 2023 of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2023-08-31 16:01:14 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo Group's unaudited results for the first half of 2023 are published
2023-08-31 16:00:55 Latvenergo, AS 1 LV Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2023. gada pirmā pusgada rezultāti
2023-08-31 14:47:33 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV AS “Amber Latvijas balzams” paziņo pirmā pusgada darbības rezultātus 2023. gadā
2023-08-31 14:46:28 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN JSC Amber Latvijas balzams announces results of the half of the year of 2023
2023-08-31 14:40:54 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2023. gada pirmā pusgada nerevidētos finanšu rezultātus
2023-08-31 14:40:27 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Latvian transmission system operator JSC "Augstsprieguma tīkls" publishes unaudited financial results for the first half of 2023
2023-08-31 13:59:53 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the six months period ending 30 June 2023
2023-08-31 13:59:46 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 30.jūnijā
2023-08-31 13:41:07 mogo AS 1 EN AS “mogo” reports interim financial information for the first 6 months of 2023
2023-08-31 13:41:00 mogo AS 1 LV AS “mogo” paziņo rezultātus par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā
2023-08-31 11:27:08 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS publish the financial report for the first half of 2023
2023-08-31 11:24:09 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS publicē 2023. gada pirmā pusgada finanšu pārskatu