This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23042)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-07-05 14:27:22 Grenardi Group AS 1 LV AS Grenardi Group publicē ESG pārskatu par 2023. gadu
2024-07-05 14:27:08 Grenardi Group AS 1 EN AS Grenardi Group publishes ESG report for 2023
2024-07-04 16:04:07 Indexo, IPAS 1 EN Bank of Latvia approves Ivita Asare to the management board of INDEXO Bank
2024-07-04 16:03:27 Indexo, IPAS 1 LV Latvijas Banka INDEXO Bankas valdē apstiprina Ivitu Asari
2024-07-04 16:02:47 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup plāno izsludināt jaunu publisko obligāciju emisiju Baltijā
2024-07-04 16:02:38 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup plans to announce a new bond public issue in the Baltics
2024-07-04 16:00:25 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification on convocation of Extraordinary Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup
2024-07-04 16:00:13 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par AS “DelfinGroup” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-07-04 12:00:08 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstībā turpmākajos desmit gados plāno ieguldīt 444,85 miljonus eiro
2024-07-04 11:59:45 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tīkls" plans to invest 444.85 million euros in the development of the electricity transmission system in the next ten years
2024-07-04 09:00:43 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup boosts performance in all business segments in Q2
2024-07-04 09:00:32 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup 2. ceturksnī kāpina darbības rezultātus visos biznesa segmentos
2024-07-01 13:56:30 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2024-07-01 13:55:37 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
2024-07-01 13:52:05 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum - Decisions Passed by Extraordinary Shareholder Meeting
2024-07-01 13:51:19 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2024-07-01 12:00:17 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” ir saņēmusi Latvijas Bankas paziņojumu "Par akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus"
2024-07-01 12:00:03 Latvijas gāze, AS 1 EN JSС "Latvijas Gāze" has received a statement from the Bank of Latvia "On the share buyback offer when the shares are excluded from the regulated market"
2024-06-28 15:31:01 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Paziņojums par AS “Amber Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-06-28 15:26:14 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN Notification on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of AS “Amber Latvijas balzams"