This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22311)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-09-12 10:02:55 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 LV Par AS „Rīgas kuģu būvētava” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2023-09-12 10:01:59 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 EN On convening of Annual Shareholders' Meeting of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2023-09-11 16:00:16 Citadele banka, AS 1 EN AS “Citadele banka” audited interim report for the six months 2023 published
2023-09-11 16:00:11 Citadele banka, AS 1 LV AS “Citadele banka” publicē revidēto starpperioda pārskatu par 2023. gada 6 mēnešiem
2023-09-11 12:23:02 Indexo, IPAS 1 EN Notification on the increase of share capital of INDEXO
2023-09-11 12:22:55 Indexo, IPAS 1 LV Paziņojums par INDEXO pamatkapitāla palielināšanu
2023-09-08 16:43:26 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Information about the employee stock option program
2023-09-08 16:43:07 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Informācija par darbinieku akciju opciju programmu
2023-09-08 16:01:10 Latvenergo, AS 1 LV Iecelts SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētājs
2023-09-08 16:01:02 Latvenergo, AS 1 EN Chairman of the Management Board of Latvijas vēja parki SIA has been appointed
2023-09-08 15:54:25 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum operational volumes for the seven months period ending 31 July 2023
2023-09-08 15:54:13 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības apjomi 2023.gada 7 mēnešos
2023-09-08 09:00:02 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo 2023. gada 6 mēnešu virtuālās konferences ieraksts
2023-09-08 08:59:55 Latvenergo, AS 1 EN Recording of Latvenergo Investor Conference Webinar about financial results of 6 months 2023
2023-09-07 08:31:20 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO manages more than 800 million euros in pension savings
2023-09-07 08:31:08 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO pārvalda jau vairāk nekā 800 miljonus eiro pensiju ieguldījumu
2023-09-06 16:03:32 Latvenergo, AS 1 EN Decisions of the Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2023-09-06 16:03:24 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi
2023-09-06 15:44:46 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Moody's published updated Altum's credit opinion
2023-09-06 15:44:35 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Moody's publicējusi aktualizētu Altum kredītspējas novērtējumu