This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23042)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-05-14 16:07:38 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 LV Par nozīmīgu līdzdalību
2024-05-14 16:07:31 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 EN On significant participation
2024-05-14 15:12:12 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On the procedure of the Extraordinary Shareholders' Meeting on May 15th, 2024
2024-05-14 15:12:00 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par ārkārtas akcionāru sapulces norisi 2024.gada 15.maijā
2024-05-14 11:50:41 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Agenda of the extraordinary Shareholders' Meeting of JSC "Augstsprieguma tīkls" on May 10, 2024 (after the break, the meeting continued and was closed on May 14, 2024) and the decisions made
2024-05-14 11:49:41 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 10.maija (pēc pārtraukuma sapulce turpinājās un tika slēgta 2024.gada 14.maijā) darba kārtība un pieņemtie lēmumi
2024-05-14 11:48:05 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Pārvēlēta AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komiteja
2024-05-14 11:47:31 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN The Audit Committee of JSC "Augstsprieguma tīkls" has been re-elected
2024-05-13 09:59:00 Indexo, IPAS 2 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-05-13 09:58:39 Indexo, IPAS 2 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-05-10 16:11:44 Latvenergo, AS 1 EN A Member of the Management Board of Latvenergo AS has been selected through a competitive selection process
2024-05-10 16:07:23 Latvenergo, AS 1 LV Konkursa kārtībā izvēlēta AS "Latvenergo" valdes locekle
2024-05-10 16:04:11 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV DelfinGroup pirmajā ceturksnī kāpina ieņēmumus par 26%
2024-05-10 16:02:49 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN DelfinGroup increases revenue by 26% in the first quarter
2024-05-10 10:46:53 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS issues additional tier 1 notes
2024-05-10 10:45:39 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS emitē pirmā līmeņa papildu kapitāla obligācijas
2024-05-10 09:34:39 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN CORRECTION: Notification on convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup
2024-05-10 09:32:46 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV CORRECTION: Paziņojums par AS “DelfinGroup” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-05-09 21:37:48 Amber Latvijas balzams, AS 2 LV Paziņojums par AS “Amber Latvijas balzams” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-05-09 21:36:45 Amber Latvijas balzams, AS 2 EN Notification on convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AS Amber Latvijas balzams