This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22311)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-07-05 14:59:59 VEF, AS 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām.
2023-07-04 12:54:04 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN AS "Ditton Drive Chain Factory" Board Statement
2023-07-04 12:52:19 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes paziņojums
2023-07-04 10:13:54 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 2 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2023-07-04 10:13:45 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 2 EN JSC Development Finance Institution Altum - Decisions Passed by Extraordinary Shareholder Meeting
2023-07-03 13:34:27 Storent Holdings, SIA 1 EN Storent Holdings SIA financial calendar for year 2023
2023-07-03 13:33:43 Storent Holdings, SIA 1 LV Storent Holdings SIA finanšu kalendārs 2023. finanšu gadam
2023-07-03 09:25:33 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup starts listing new bonds on Nasdaq First North alternative market
2023-07-03 09:25:27 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup uzsāk jaunu obligāciju kotēšanu Nasdaq First North alternatīvajā tirgū
2023-07-03 08:00:23 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces 2. darba kārtības jautājuma papildināšanu ar alternatīvu priekšlikumu
2023-07-03 08:00:03 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on supplementation of the 2.nd item of agenda of the Joint Stock Company “Latvijas Gāze” Extraordinary General Meeting of Shareholders with alternative proposal
2023-06-30 15:38:13 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum operational volumes for the five months period ending 31 May 2023
2023-06-30 15:37:28 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības apjomi par 2023.gada 5 mēnešiem
2023-06-30 13:40:41 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Notice of re-convening the ordinary shareholders` meeting on 31 July 2023
2023-06-30 13:37:28 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" atkārtotu kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 31.07.2023.
2023-06-30 13:29:18 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Submitting of the financial report for 6 months period of 2023
2023-06-30 13:27:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par finanšu pārskata par 2023.gada 6 mēnešiem iesniegšanas termiņu
2023-06-29 16:00:26 Latvijas gāze, AS 1 EN Announcement on dividend payment ex-date of JSC "Latvijas Gāze"
2023-06-29 16:00:08 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par AS "Latvijas Gāze" akciju dividendēm
2023-06-29 14:43:29 VEF, AS 1 LV Par AS VEF akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem.