This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22656)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-12-14 11:27:59 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 2 EN Latvijas Juras medicinas centrs JSC: interim report for the 9 months of 2023.
2023-12-14 11:25:32 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 2 LV AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats.
2023-12-14 09:05:33 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS will buy natural gas from Equinor ASA
2023-12-14 09:05:22 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" pirks dabasgāzi no Equinor ASA
2023-12-13 15:28:47 SAF Tehnika, AS 1 EN Decisions adopted at the annual shareholders meeting of JSC SAF Tehnika on 13 December, 2023
2023-12-13 15:28:20 SAF Tehnika, AS 1 LV AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2023.gada 13.decembrī, pieņemtie lēmumi
2023-12-13 09:47:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup uzsāk savu darbību Lietuvā
2023-12-13 09:47:41 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup starts operations in Lithuania
2023-12-12 18:38:33 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV "S&P GLOBAL RATINGS" PUBLICĒJUSI FINANŠU ZIŅOJUMU PAAUGSTINOT AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" NĀKOTNES PERSPEKTĪVU UZ POZITĪVU UN SAGLABĀJOT KREDĪTREITINGU A-
2023-12-12 18:36:14 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN "S&P GLOBAL RATINGS" PUBLISHED A FINANCIAL REPORT RAISING THE FUTURE OUTLOOK TO POSITIVE AND MAINTAINING JSC "AUGSPRIEGUMA TİKLS" CREDIT RATING A-
2023-12-11 16:10:57 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank issues note in the amount of 4,960,000 EUR
2023-12-11 16:08:50 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank emitē obligācijas 4 960 000 EUR apmērā
2023-12-11 16:00:22 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Resolutions of the Extraordinary Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup dated 11 December 2023
2023-12-11 16:00:14 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV AS DelfinGroup 2023. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2023-12-11 08:01:05 Indexo, IPAS 1 EN Today starts the subscription for INDEXO's new shares
2023-12-11 08:00:53 Indexo, IPAS 1 LV Šodien sākas parakstīšanās INDEXO jaunajām akcijām
2023-12-08 09:03:27 BluOr Bank, AS 1 EN Changes in the membership structure of the BluOr Bank Management Board
2023-12-08 09:00:43 BluOr Bank, AS 1 LV Izmaiņas BluOr Bank valdes sastāvā
2023-12-08 08:51:21 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN The extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Attīstības finanšu institūcija Altum has been convened
2023-12-08 08:51:15 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce