This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22311)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-07-18 09:25:41 Indexo, IPAS 2 EN About transaction with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2023-07-18 09:24:56 Indexo, IPAS 2 LV Par darījumu ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2023-07-17 16:00:19 Latvijas gāze, AS 1 LV Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" paziņojums par akciju sabiedrības "Gaso" īpašumtiesību maiņu un būtiskas līdzdalības zaudēšanu
2023-07-17 16:00:03 Latvijas gāze, AS 1 EN Joint Stock Company "Latvijas Gāze" statement of change of ownership of Joint Stock Company "Gaso" and loss of qualifying holding
2023-07-17 09:55:30 Citadele banka, AS 1 EN Citadele banka initiates review of strategic alternatives
2023-07-17 09:55:22 Citadele banka, AS 1 LV Banka Citadele uzsāk stratēģisko alternatīvu izvērtēšanu
2023-07-14 15:41:02 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN DRAFT DECISIONS ON THE ISSUES OF THE AGENDA OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 31.07.2023
2023-07-14 15:39:44 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV 31.07.2023 Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti darba kārtības jautājumos
2023-07-13 18:39:09 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Board and Council announcement
2023-07-13 18:38:11 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Valdes un Padomes paziņojums
2023-07-13 17:17:23 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 3 EN AUDITED ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2022
2023-07-13 17:14:52 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 3 LV SABIEDRĪBAS 2022. GADA PĀRSKATS AR REVIDENTU ZIŅOJUMU
2023-07-13 12:13:27 Amber Latvijas balzams, AS 2 LV Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2023.gada 27. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
2023-07-13 12:05:00 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN DRAFT RESOLUTIONS of the Annual Meeting of Shareholders of joint stock company “Amber Latvijas balzams” to be held on 27 July 2023
2023-07-12 16:04:55 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Changes in the composition of the company's Board
2023-07-12 15:58:55 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā
2023-07-06 09:00:32 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup results for Q2 2023
2023-07-06 09:00:26 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup 2023. gada 2. ceturkšņa rezultāti
2023-07-05 16:32:34 Indexo, IPAS 1 EN Notification on the increase of share capital of INDEXO
2023-07-05 16:32:27 Indexo, IPAS 1 LV Paziņojums par INDEXO pamatkapitāla palielināšanu