This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23042)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-05-16 19:53:00 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Notice on the publication deadline of Amber Beverage Group's 2023 audited annual report
2024-05-16 19:52:01 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par Amber Beverage Group 2023. gada auditētā gada pārskata publicēšanas termiņu
2024-05-16 16:15:44 Indexo, IPAS 1 EN The first new banking license since joining the Eurozone issued in Latvia
2024-05-16 16:15:26 Indexo, IPAS 1 LV Izsniegta Latvijā pirmā jaunas kredītiestādes licence pēc iestāšanās Eirozonā
2024-05-16 16:00:24 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-05-16 16:00:05 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on convocation of Annual General Meeting of Shareholders of Joint Stock Company “Latvijas Gāze”
2024-05-16 13:45:07 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup shareholders will make public offer of 8.99 million DelfinGroup shares
2024-05-16 13:44:58 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup akcionāri izteiks 8,99 miljonu sev piederošo uzņēmuma akciju publiskos piedāvājumus
2024-05-16 09:00:34 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 LV Par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akciju dividendēm
2024-05-16 09:00:10 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 1 EN Dividend payment ex-date of JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’
2024-05-16 08:36:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV AS DelfinGroup 2024. gada 30. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
2024-05-16 08:36:39 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup dated 30 May 2024
2024-05-15 18:47:01 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q3 and 9 months of financial year 2023/24
2024-05-15 18:46:50 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2023./2024. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem
2024-05-15 17:07:06 Storent Holdings, SIA 1 LV AS Storent Holding Starpposma ziņojums par 2024.gada 1.ceturksni
2024-05-15 17:06:57 Storent Holdings, SIA 1 EN AS Storent Holding interim report for 1st quarter 2024
2024-05-15 17:05:05 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum operational volumes for three months period ending 31 March 2024
2024-05-15 17:04:56 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības apjomi 2024.gada 3 mēnešos
2024-05-14 16:55:52 Latvenergo, AS 1 EN The Shareholders' Meeting of Latvenergo AS will be held
2024-05-14 16:55:43 Latvenergo, AS 1 LV Notiks AS "Latvenergo" akcionāru sapulce