This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22696)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-01-03 16:01:38 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notifications of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
2024-01-03 16:01:29 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojumi par personām, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistīto personu darījumiem ar finanšu instrumentiem
2024-01-03 16:00:20 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-01-03 16:00:06 Latvijas gāze, AS 1 EN Notification on convocation of Extraordinary Meeting of Shareholders of Joint Stock Company “Latvijas Gāze”
2024-01-03 09:00:32 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup, in cooperation with the Estonian fintech company Wallester, launches a virtual payment card with a credit line
2024-01-03 09:00:25 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup sadarbībā ar Igaunijas fintech kompāniju Wallester sāk piedāvāt virtuālo maksājuma karti ar kredītlīniju
2024-01-03 08:06:50 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO attracts 9,011 million euros in stock offering and plans to complete new bank licensing process soon
2024-01-03 08:06:41 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO akciju emisijā piesaista 9,011 miljonus eiro un plāno drīzumā pabeigt jaunās bankas licencēšanas procesu
2024-01-02 16:01:15 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
2024-01-02 16:01:08 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistīto personu darījumu ar finanšu instrumentiem
2024-01-02 12:34:53 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces fixing coupon rate for a floating-rate bond effective from 31 December 2023
2024-01-02 12:33:18 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group paziņo par kupona likmes fiksēšanu mainīgas procentu likmes obligācijām, kas stājas spēkā 2023. gada 31. decembrī
2024-01-02 09:20:50 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification on the increase of share capital of AS DelfinGroup
2024-01-02 09:20:43 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par AS DelfinGroup pamatkapitāla palielināšanu
2023-12-29 14:08:17 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN DECISIONS OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF JSC AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS ON DECEMBER 15, 2023
2023-12-29 14:06:44 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" 2023. GADA 15. DECEMBRA ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI
2023-12-27 12:48:36 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Supervisory Council of Conexus elects the Head of Inčukalns UGS Dimiņš in the Management Board of Conexus
2023-12-27 12:46:41 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Conexus padome valdē ievēl Inčukalna PGK vadītāju Dimiņu
2023-12-24 11:03:25 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS informs about the date of publication of financial statements for 2023
2023-12-24 11:01:53 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS informē par 2023. gada finanšu pārskata publicēšanas termiņu