This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22311)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-07-31 09:02:07 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO becomes the third largest pension manager for the 2nd pillar in Latvia
2023-07-31 09:01:59 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO kļūst par trešo lielāko pensiju 2. līmeņa aktīvu pārvaldītāju Latvijā
2023-07-27 21:56:28 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2023.gada 27. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
2023-07-27 21:53:02 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN RESOLUTIONS of the Annual Meeting of Shareholders of joint stock company “Amber Latvijas balzams” held on 27 July 2023
2023-07-27 16:30:23 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par tirdzniecības atjaunošanu ar AS „Latvijas Gāze” akcijām
2023-07-27 16:30:05 Latvijas gāze, AS 1 EN Statement on resumption of trading in AS „Latvijas Gāze” shares
2023-07-27 11:30:17 Latvijas gāze, AS 1 EN Statement of DECISIONS of joint stock company "Latvijas Gāze" extraordinary shareholder's meeting of July 27, 2023
2023-07-27 11:30:02 Latvijas gāze, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada 27. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMIEM
2023-07-25 12:00:19 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” paziņojums par Sabiedrības akciju tirdzniecības apturēšanu 2023. gada 27. jūlijā
2023-07-25 12:00:06 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze” statement of suspension of trading in the Company’s shares on July 27, 2023
2023-07-25 09:20:23 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup registers new subordinated unsecured notes issue in amount of EUR 5 million
2023-07-25 09:20:15 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup piereģistrē jaunu subordinētu nenodrošināto obligāciju emisiju 5 miljonu eiro apmērā
2023-07-23 19:43:02 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN AS "Ditton Drive Chain Factory" Board Statement
2023-07-23 19:42:11 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes paziņojums
2023-07-19 11:42:23 mogo AS 1 LV Eleving Group pārņem finanšu pakalpojumu sniedzēju SIA EC Finance Group integrācijas ceļā, apvienojot abu uzņēmumu pašu kapitālus
2023-07-19 11:42:12 mogo AS 1 EN Eleving Group obtains a financial services provider EC Finance Group Ltd., through integration and combination of both companies’ equity amounts
2023-07-18 11:04:41 mogo AS 1 LV AS "mogo" meitasuzņēmums AS “Renti” noslēdzis auto abonēšanas produkta “Renti plus” pārdošanas darījumu
2023-07-18 11:04:32 mogo AS 1 EN JSC “Renti”, a subsidiary of JSC "mogo", concludes the sale of the car subscription product "Renti plus"
2023-07-18 10:27:17 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tikls" will invest 509.8 million euros in the development of the electricity transmission system in the next ten years
2023-07-18 10:27:01 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstībā AS "Augstsprieguma tīkls" turpmākajos desmit gados ieguldīs 509,8 miljonus eiro