This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (23042)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-05-30 10:21:31 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the three months period ending 31 March 2024
2024-05-30 10:21:19 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2024.gada 31.martā
2024-05-30 09:01:26 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2024-05-30 09:01:17 Latvenergo, AS 1 EN Resolutions of the Annual Shareholder's Meeting of Latvenergo AS
2024-05-29 17:02:12 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup registers new subordinated unsecured notes issue in amount of EUR 5 million
2024-05-29 17:02:03 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup piereģistrē jaunu subordinētu nenodrošināto obligāciju emisiju 5 miljonu eiro apmērā
2024-05-27 23:31:32 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces 2023 full-year results
2024-05-27 23:28:54 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group paziņo 2023. gada rezultātus
2024-05-27 16:41:00 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
2024-05-27 16:40:51 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Paziņojums par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistīto personu darījumu ar finanšu instrumentiem
2024-05-27 16:04:04 Indexo, IPAS 1 EN Valdis Siksnis to lead the INDEXO Bank, Henrik Karmo to head the INDEXO Pension management company
2024-05-27 16:03:25 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO Banku vadīs Valdis Siksnis, INDEXO pensiju pārvaldes uzņēmumu – Henriks Karmo
2024-05-27 13:34:15 Citadele banka, AS 1 EN In Q1 2024 Citadele has issued 256 million euros in new loans for Baltics
2024-05-27 13:33:59 Citadele banka, AS 1 LV 2024. gada pirmajā ceturksnī Citadele jaunos aizdevumos izniegusi 256 miljonus eiro
2024-05-24 16:11:08 Latvenergo, AS 1 EN The Annual Shareholders' Meeting of Latvenergo AS has been convened
2024-05-24 16:10:42 Latvenergo, AS 1 LV Sasaukta kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce
2024-05-24 16:04:02 Indexo, IPAS 1 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-05-24 16:03:43 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-05-24 16:00:24 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze”: Unaudited financial results of JSC “Latvijas Gāze” for 3 months of 2024
2024-05-24 16:00:03 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” nerevidētie finanšu rezultāti par 2024. gada 3 mēnešiem