This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22696)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-01-26 17:14:37 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumu ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-01-26 17:13:38 Indexo, IPAS 1 EN About the transaction with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-01-26 16:59:31 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-01-26 16:57:47 Indexo, IPAS 1 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-01-26 14:03:33 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls" valdes komandai pievienojas Ilze Znotiņa
2024-01-26 14:03:12 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Ilze Znotiņa joins the board team of JSC "Augstsprieguma tīkls"
2024-01-26 10:32:03 Storent Holdings, SIA 1 EN Changes in Storent group
2024-01-26 10:31:52 Storent Holdings, SIA 1 LV Izmaiņas Storent grupā
2024-01-25 17:02:51 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO secures all necessary capital for the new bank
2024-01-25 17:02:27 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO nodrošina visu jaunajai bankai nepieciešamo kapitālu
2024-01-25 12:31:43 Citadele banka, AS 1 LV Moody's apstiprina bankas Citadele reitingus, mainot nākotnes reitinga prognozi uz pozitīvu
2024-01-25 12:31:36 Citadele banka, AS 1 EN Moody's affirms AS "Citadele banka" ratings, changes outlook to positive
2024-01-25 10:42:27 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN On Management Board member's election
2024-01-25 10:42:07 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par valdes locekļa ievēlēšanu
2024-01-22 16:51:23 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS extends the term of office of the members of the Board of Executives
2024-01-22 16:50:12 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS pagarina valdes locekļu pilnvaras
2024-01-22 15:00:38 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN About the implementation of the project.
2024-01-22 14:59:07 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Par projekta īstenošanu.
2024-01-19 13:16:54 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Information on a significant transaction
2024-01-19 13:15:55 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu