This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22311)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-09-21 14:05:45 Storent Holdings, SIA 1 EN Storent Holdings invites to join webinar about its public bond offering
2023-09-21 14:05:36 Storent Holdings, SIA 1 LV Storent Holdings aicina piedalīties vebinārā par obligāciju publisko piedāvājumu
2023-09-21 10:07:05 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup paziņo jauno piemērojamo kupona likmi obligācijām, kas stājas spēkā no 2023.gada 25. septembra
2023-09-21 10:06:56 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup announces fixing of coupon rate for the floating-rate bond effective from 25 September 2023
2023-09-20 19:14:09 Storent Holdings, SIA 1 EN Storent Holdings SIA announces a public offering of notes in the amount of EUR 4 500 000
2023-09-20 19:13:54 Storent Holdings, SIA 1 LV SIA “Storent Holdings” izsaka obligāciju publisko piedāvājumu 4 500 000 EUR apmērā
2023-09-20 16:19:25 Indexo, IPAS 1 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2023-09-20 16:19:15 Indexo, IPAS 1 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2023-09-18 16:21:27 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN The decisions of the Annual Shareholders' Meeting on September 15th, 2023
2023-09-18 16:21:17 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV 2023.gada 15.septembrī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
2023-09-15 20:37:32 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN The results of the nomination process for the positions of Chairperson of the Board and Member of the Board (Legal and compliance) of the JSC "Augstsprieguma tikls"
2023-09-15 20:36:24 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatu nominācijas procesa rezultātiem
2023-09-14 17:25:26 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Changes in the Management Board
2023-09-14 17:24:20 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā
2023-09-14 16:01:38 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Resolutions of the Extraordinary Meeting of Shareholders of AS DelfinGroup dated 14 September 2023
2023-09-14 16:01:23 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV AS DelfinGroup 2023. gada 14. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2023-09-14 15:06:09 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum Green Bonds Investor report as at 30 June 2023
2023-09-14 15:05:59 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” Zaļo obligāciju Investoru ziņojums uz 2023. gada 30. jūniju
2023-09-12 10:05:44 Rīgas kuģu būvētava, AS 3 EN On the number of shares owned by the Members of the Board of Directors and the Council
2023-09-12 10:04:37 Rīgas kuģu būvētava, AS 3 LV Par AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes locekļiem piederošo akciju skaitu