This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22786)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-04-24 16:02:20 Latvenergo, AS 1 EN Audited results of Latvenergo Group for 2023
2024-04-24 16:01:22 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo koncerna revidētie 2023. gada rezultāti
2024-04-23 17:02:31 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Notification on convening of Extraordinary Shareholders' Meeting of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2024-04-23 17:02:26 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
2024-04-23 17:00:18 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Submission terms of financial reports for 2024
2024-04-23 17:00:03 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Finanšu pārskatu iesniegšanas termiņi 2024.gadam
2024-04-19 16:00:43 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze”: Audited financial results of JSC “Latvijas Gāze” for 2023
2024-04-19 16:00:03 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” revidētie finanšu rezultāti par 2023. gadu
2024-04-19 08:23:07 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO has supplemented application for a banking license and plans to commence piloting banking services
2024-04-19 08:22:54 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO papildina bankas licences pieteikumu, plāno uzsākt bankas pakalpojumu pilotēšanu
2024-04-15 15:34:45 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 2 LV AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2024. gada 26. aprīlī lēmumu projekts
2024-04-15 15:34:11 Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS 2 EN JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ Draft Resolutions of the Regular Shareholders’ Meeting on 26 April, 2024
2024-04-15 09:02:36 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Signet Bank initiates coverage of DelfinGroup
2024-04-15 09:02:21 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Signet Bank publicē sākotnējo DelfinGroup akciju izvērtējuma pārskatu
2024-04-11 16:03:39 Latvenergo, AS 1 EN Cabinet of Ministers decisions related to the operations of Latvenergo Group
2024-04-11 16:03:29 Latvenergo, AS 1 LV Ministru kabineta lēmumi saistībā ar Latvenergo koncerna darbību
2024-04-11 11:23:42 Citadele banka, AS 1 EN On Transactions Under Regulation No 596/2014
2024-04-11 11:23:31 Citadele banka, AS 1 LV Paziņojums par darījumiem saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 prasībām
2024-04-10 08:56:08 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Dividend payment ex-date of AS DelfinGroup
2024-04-10 08:56:00 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Par AS DelfinGroup akciju dividendēm